Pieniądze na audyty energetyczne

Do 4 października br. można składać wnioski o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. Do rozdysponowania jest kwota w wysokości pięciu mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii.” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.

Pieniądze można otrzymać na wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok. Objęte finansowaniem są audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, a także audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków

Wnioski będą przyjmowane od 6 września br.

 Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *