Partnerstwo dla biogospodarki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE,  organizuje dzień informacyjny na temat Parterstwa Publiczno-Prywatnego „The Bio-based Industries” (przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego).

Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Auli przy ul. Rakowieckiej 30.

Partnerstwo publiczne – prywatne (PPP) to instrument za pomocą m.in., którego realizowany będzie program ramowy badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W ramach PPP wszyscy partnerzy zobowiązują się do rozwijania i wdrażania działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji, mających strategiczne znaczenie dla konkurencyjności UE i jej wiodącej pozycji w przemyśle lub odnoszących się do określonych wyzwań społeczych.

Jednym z PPP, przewidzianym w Komunikacie Komisji Europejskiej Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy i które niebawem zostanie uruchomione poprzez przyjęcie Rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego, jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne „The Bio-based Industries”.

Głównym celem dnia Informacyjnego jest przedstawienie instrumentu PPP oraz inicjatywy Partnerstwa Publiczno-Prywatne „The Bio-based Industries”. Spotkanie, dzięki udziałowi przedstawicieli różnych środowisk (m.in. nauki, przemysłu, administracji), pozwoli na dyskusję na temat polskiego potencjału w obszarze biogospodarki oraz możliwości udziału w inicjatywie PPP „The Bio-based Industries” polskich partnerów.

PROGRAM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *