PARP rozdała nagrody

Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 7-9 maja br. w Katowicach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nagrodziła i wyróżniła laureatów prowadzonego przez siebie rankingu.

Jak informuje Agencja, ideą przyświecającą podjętej przez nią inicjatywie jest propagacja „nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych, w tym promowanie nowatorskich projektów, realizowanych przez beneficjentów PARP”. Ma ona też zachęcać firmy, szczególnie te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do podejmowania współpracy ze światem nauki.

Hasłem przewodnim w 2014 roku dla działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Dlatego w sposób szczególny promujemy inicjatywy zachęcające zarówno naszych beneficjentów, jak i partnerów do podejmowania działań, które skupiają się na człowieku w różnych wymiarach: jako pracownika i jako pracodawcy, jako członka społeczeństwa, jako beneficjenta najnowszych osiągnięć nauki i technologii – mówi Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak.

Wyróżnienie w kategorii INNOWACYJNA INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU przyznano m.in. Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt „Rozwój powiązania kooperacyjnego Waste-Klaster zmierzającego do podnoszenia standardów w branży gospodarki odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii”.

WASTE-KLASTER to inicjatywa, która – poprzez pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ośrodkami naukowymi oraz transfer wiedzy – ma na celu wzrost efektywności gospodarowania odpadami. Pomocne w tym zakresie będzie, wyposażone w ultranowoczesną aparaturę pomiarową, laboratorium WASTE-LAB. Obecnie w ramach Klastra działa ponad 20 przedsiębiorców zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami lub szukających rozwiązań w zakresie zagospodarowania wytwarzanych przez siebie odpadów poprodukcyjnych.

Budowa trzonu Klastra, jakim jest laboratorium, była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu, uzyskanemu za pośrednictwem PARP-u.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *