Papiernia eliminuje użycie paliw kopalnych

Przez krótki okres w połowie kwietnia szwedzkiej papierni Iggesund, która nalezy do spółki Iggesund Paperboard, udało sie pracować wyłącznie w oparciu o bioenergię przy równoczesnym pokryciu prawie całego jej zapotrzebowania na energię elektryczną. Uruchomienie nowego kotła regeneracyjnego wiosną 2012 roku było najwiekszą inwestycją w historii zakładu — jej koszt wyniósł około 250 milionów euro. Kocioł ten umozliwił stopniowy wzrost rocznej produkcji masy celulozowej z 350 000 do 420 000 ton.

– W naszym zakładzie wytwarzamy siarczanową masę celulozową, co wiąże się z oddzieleniem włókien celulozy, które stanowią połowę masy drewna” — mówi Olov Winblad von Walter, dyrektor papierni. „Produktem ubocznym tego procesu jest głównie lignina, czyli wysokoenergetyczny związek chemiczny. Jest ona spalana w kotle regeneracyjnym, w wyniku czego wytwarzana jest para i energia elektryczna w ilościach wystarczających do pokrycia ponad 90 procent naszych potrzeb energetycznych”.

Poza dostępem do ekologicznej energii uruchomienie nowego kotła regeneracyjnego przyniosło papierni Iggesund także inne korzyści. Po zoptymalizowaniu pracy kotła okazało się, że poziomy emisji cząstek stałych z papierni, zmniejszyły się o połowę. Poziomy emisji siarki, które przyczyniają się do zakwaszenia okolicznych obszarów, również spadły o ponad 80 procent.

Niewiele ponad rok temu papiernia spólki Iggesund w Workington w Anglii radykalnie zmieniła zródło energii — gaz ziemny zastąpiono biomasą. Realizacja tego przedsięwzięcia wiazała się z koniecznością zainwestowania około 122 milionów euro w nowy kocioł na biopaliwo. Dziś ta papiernia wykorzystuje wyłącznie biopaliwo i nie tylko pokrywa własne potrzeby energetyczne, ale odprowadza także energię elektryczną do krajowej sieci energetycznej Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *