Ostatni nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła ostatni w tym okresie programowania nabór wniosków w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Jego celem jest wspieranie projektów skupiających się na zwiększaniu wydajności energetycznej i racjonalnego wykorzystania źródeł energii, promocji nowych źródeł energii odnawialnej oraz dywersyfikacji źródeł. Ponadto ma służyć promocji wydajności energetycznej, a także wykorzystywaniu nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie. Beneficjentami programu mogą być instytucje publiczne i prywatne, które posiadają osobowość prawną. Nabór obejmuje projekty w następujących obszarach priorytetowych: SAVE – Wydajność energetyczna (planowany budżet: 15,6 mln euro), ALTENER – Nowe i odnawialne źródła energii (12,6 mln euro), STEER – Energia w transporcie (27,2 mln euro), a także Inicjatywy zintegrowane (27,2 mln euro). Termin składania wniosków upływa 8 maja br.

Źródło: www.eurofundsnews.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *