Osiągnąć porozumienie…

Podczas konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie, 192 państwa sygnatariusze Protokołu z Kioto, muszą ustalić harmonogram dla osiągnięcia globalnego oraz wiążącego porozumienia w 2015 r. Parlament Europejski ponowił propozycję przedstawioną przez UE, o zmniejszeniu własnych emisji o 30% do 2020 r., jeśli najwięksi emitenci zobowiążą się do podobnych celów.

Oczekiwania pokładane są w szczycie klimatycznym, który odbędzie się w 2015 r., w Paryżu, ale jeśli chcemy osiągnąć trwałe globalne porozumienie dotyczące klimatu, konferencje w Warszawie jest kluczowa dla ustalenia przyszłych założeń oraz harmonogramu. Wierzę, że UE powinna przewodzić wysiłkom, stawiając sobie ambitniejsze cele, w celu ułatwienia osiągnięcia porozumienia – powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Matthias Groote (S&D, DE), który przewodniczyć będzie delegacji PE, biorącej udział w konferencji od 18 listopada.

W przyjętej rezolucji posłowie podkreślają, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia redukcji emisji znacznie powyżej zakładanego 20% celu oraz że, Unia zaoferowała zwiększenie swojego celu do 30% do 2020 r., jeśli inne kraje odpowiedzialne za większość emisji, zobowiążą się do podobnych celów.

Przypominają też, że emisje UE to 11% emisji globalnych. Większe ambicje oraz akceptacja dla ambitnych działań przeciwko zmianie klimatu mogłyby zostać osiągnięte przez sektory przemysłowe i energetyczne, jeśli taki poziom ambicji i chęci do wysiłku reprezentowałyby też gospodarki światowej. Ich zdaniem to, jak istotne jest ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, co poza redukcją emisji, służyć też może zwiększeniu dochodów.

Posłowie uważają, że UE powinna zredukować własne emisje poprzez zaprzestanie rozwijania mających duży negatywny wpływ na emisje gazów cieplarnianych, niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak piaski bitumiczne. Publiczne dofinansowanie wspierające rozwój tego typu paliw powinno zostać wycofane. Wzywają więc, aby na konferencji w Warszawie podjęto decyzje określające harmonogram oraz proces podejmowania zobowiązań, wiążące jej uczestników do przedstawienia własnych zobowiązań w 2014 r., a następnie do ich oceny oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w 2015 r.

 Zdaniem europosłów najistotniejszym celem powinno być ustalenie nowego „Paktu Klimatycznego” dla wszystkich, obejmującego zarówno państwa uprzemysłowione jak i rozwijające się, z wiążącymi zasadami udziału.

W Warszawie, od 11 do 22 listopada, odbywać się będzie 19 konferencja (COP19) stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Weźmie w niej udział delegacja posłów, członków komisji ds. środowiska. Projekt rezolucji w tej sprawie został przyjęty 524 głosami za, z 120 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się od głosu.

 Źródło: Parlament Europejski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *