Okno na zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego produktu odgrywa ważną rolę w strategii wielu firm, o czym można przekonać się śledząc cały proces cyklu jego życia, w którym często dominuje jakość, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska.

Jedną z nich jest firma VELUX, która działa zgodnie z zasadami przedsiębiorstwa modelowego, wdrażanymi przez nią konsekwentnie od wielu lat. Znaczącą rolę w tej koncepcji odgrywa podejście do produktu, procesu jego tworzenia i eksploatacji. Przedsiębiorstwo nieustannie dąży do tworzenia coraz bardziej energooszczędnych i ekologicznych produktów na każdym etapie ich cyklu życia – od zaopatrzenia w surowce, aż po ich eksploatację przez finalnych użytkowników, jednocześnie minimalizując wpływ swoich zakładów na środowisko.

Polityka środowiskowa

Podejście do procesu powstawania i eksploatacji produktu determinuje polityka środowiskowa firmy, która koncentruje się na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Potwierdzeniem tego jest zdobyty i cały czas utrzymywany przez zakłady produkcyjne VELUX (w tym od 2004 r. przez polskie fabryki w Gnieźnie i Namysłowie), certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową produkty są projektowane tak, by zmniejszyć ich wpływ na środowisko na etapie produkcji, eksploatacji i utylizacji. Ponadto firma korzysta z surowców, wody i energii w oszczędny sposób. Stara się również ograniczać emisję zanieczyszczeń i ilości odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością i prowadzi szereg działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska skierowanych do pracowników, dostawców czy klientów.

Dużym wyzwaniem dla firmy produkcyjnej jest zarządzanie odpadami. W zakładach produkcyjnych VELUX ok. 97% odpadów podlega powtórnemu przetworzeniu lub spaleniu w celu wytworzenia energii. Większość odpadów produkcyjnych to drewno, stal, aluminium i szkło.

Chroniąc klimat

Ważnym krokiem na rzecz ochrony środowiska była przyjęta w 2009 r. strategia klimatyczna, której celem jest redukcja o połowę emisji dwutlenku węgla do 2020 r. W związku z tym podejmowane są konkretne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, związanej głównie z działalnością zakładów produkcyjnych, oraz poprawy ich efektywności energetycznej.

By zredukować zużycie energii firma zdecydowała się na szereg usprawnień oraz przeprowadzenie poważnych inwestycji w swoich fabrykach. Przykładowo, w fabryce w Gnieźnie kluczową była inwestycja w nowy kocioł na biomasę, który zastąpił wykorzystywane wcześniej kotły gazowe. Kocił pokrywa aż 85% rocznego zapotrzebowania fabryki na ciepło, przynosząc jednocześnie znaczne oszczędności finansowe, ograniczając emisję CO2 do atmosfery o blisko 4 tys. ton rocznie oraz zużycie gazu o blisko 1,8 mln m3 rocznie.

W celu poprawy wydajności energetycznej fabryk w Polsce w 2009 r., firma przystąpiła również do modernizacji systemu odciągu wiórów z hal produkcyjnych, który umożliwił bardziej efektywne wykorzystanie surowca wtórnego na potrzeby ogrzewania.

Kocioł na biomasę w fabryce VELUX w Gnieźnie

Zrównoważona gospodarka leśna

Grupa VELUX przywiązuje dużą wagę do zrównoważonej gospodarki leśnej, która jest podstawowym elementem polityki środowiskowej firmy. Ponad 90% (w 2012 – 95%) kupowanego drewna pochodzi z certyfikowanych źródeł, spełniających międzynarodowe standardy FSC (ang. Forest Stewardship Council – Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) lub PEFC (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Pozostałe 5% również jest kontrolowane przez FSC i PEFC, co oznacza, że źródło pochodzenia drewna jest znane i nie budzi zastrzeżeń.

Ważnym etapem w realizacji strategii zrównoważonego produktu jest sposób pakowania. Z tego względu VELUX opracował rozwiązanie, które pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń ładunkową ciężarówek, przyczyniając się tym samym do ograniczenia ilości przewozów i ich wpływu na środowisko. Po stronie zaopatrzenia niemal całkowicie zrezygnowano ze stosowania drewnianych palet. W zamian wprowadzono system pakowania CUBE – sklejone klejem, owinięte folią stretch okna można ustawiać w ciężarówkach pionowo, co pozwala zmieścić więcej sztuk w jednym ładunku. Warto dodać, iż 80% opakowań kartonowych jest wykonywana z kartonu makulaturowego, który dobrze się nadaje do powtórnego przetworzenia.

System pakowania CUBE

Dom modelowy

Od wielu lat firma prowadzi również szereg działań na rzecz promocji energooszczędnego budownictwa. W 2009 r. rozpoczęła projekt „Model Home 2020”, w ramach którego w Europie powstają budynki zero emisyjne i efektywne pod względem zużycia energii. Domy modelowe poddawane są regularnym pomiarom zużycia energii, które następnie służą do wprowadzania udoskonaleń w produktach oraz w projektowaniu całych budynków.

256588-dom modelowy_1

Dom modelowy Sunlighthouse w Pressbaum (Austria)

Opisane w artykule podejście VELUX do zrównoważonego produktu to jeden z aspektów działalności firmy na rzecz zrównoważonego budownictwa, a projekt „Model Home” jest ucieleśnieniem wizji firmy odnośnie budynków przyszłości, które powinny być energooszczędne oraz wykorzystywać odnawialne źródła energii.

 Agnieszka Kamińska, PR Manager,  VELUX Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *