Odpowiedzialne obradowanie

Odpowiedzialność ekologiczna stanowi obecnie integralny element polityki każdego przedsiębiorstwa. Firma, która nie przestrzega wymogów środowiskowych, nie wspominając o tych, które łamią prawo przez negatywną ingerencję w środowisko naturalne, nie mają prawa istnieć na rynku polskim ani światowym.

Spełniać normy musi każdy, ale nie każdy wykracza poza granice tego, co powinien. Dla takich przedsiębiorców został stworzony konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, który w tym roku miał swój mały jubileusz – pięć lat istnienia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było przesłanie na adres organizatora konkursu w terminie do 31 lipca br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi załącznikami. Uczestnicy zgłaszali się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo”, w której oceniane są inicjatywy podejmowane przez firmy, mające na celu minimalizowanie wpływu ich działalności oraz wytwarzanych produktów na środowisko naturalne oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska, a także „Innowacje środowiskowe”, w której oceniano najciekawsze i najbardziej nowatorskie pomysły z zakresu technologii środowiskowych w dwóch podkategoriach: „Innowacyjny projekt gotowy do komercjalizacji” oraz „Innowacyjny projekt wdrożony w przemyśle”.

Z uwagi na specyfikę oraz różnorodną problematykę zgłoszeń, 7 września br. zwołano komisję konkursową „Innowacji środowiskowych”. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach k. Gorzowa Wielkopolskiego. W skład komisji weszli przedstawiciele różnych instytucji naukowych, technolodzy oraz naukowcy będący członkami Rady Programowej 360o.

kapitula 2015 267 (7)

Skład komisji „Innowacje środowiskowe”

IMIĘ I NAZWISKO FIRMA/INSTYTUCJA
Marek Wróblewski prezes Zarządu, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Park Naukowo-Przemysłowy
Urszula Stolarska dyrektor ds. inwestycji i marketingu, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Park Naukowo-Przemysłowy
Paweł Schroeder prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych
Janusz Gramza członek Rady Gospodarczo-Naukowej 360°
Andrzej Graczykowski prezes Zarządu, Lubuski Klaster Metalowy
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Mirosław Pajor Instytut Technologii Mechanicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. inż. Zenon Tartakowski Instytut Inżynierii Materiałowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. Renata Gaj Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
mgr inż. Bartosz Malowaniec Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Agata Elias koordynator konkursów redakcyjnych, sekretarz komisji, Abrys

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 22 września br. odbyło się spotkanie kapituły V edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, podczas którego dyskutowano nad zgłoszeniami w kategorii „Przedsiębiorstwo”, a także przedstawiono nominacje do pucharów „Innowacji środowiskowych”. W skład kapituły weszli:

IMIĘ I NAZWISKO FIRMA/INSTYTUCJA
Andrzej Dziura zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Maciej Krzyczkowski główny specjalista ds. ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Jan Wiater ekspert Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jacek Mizak dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska
Marek Wróblewski prezes Zarządu, Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Urszula Stolarska dyrektor ds. inwestycji i marketingu, Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Bartosz Malowaniec kierownik Zakładu WTŚ, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
Agnieszka Siarkiewicz koordynatorka mediów i promocji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Krzysztof Kawczyński przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza
Agnieszka Kozłowska-Korbicz koordynator Projektu GreenEvo, Ministerstwo Środowiska
Tomasz Szymkowiak dyrektor ds. wydawnictw, Abrys
Agata Elias koordynator konkursów redakcyjnych, sekretarz komisji, Abrys

Agata Elias, koordynator konkursów redakcyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *