Odpowiedzialna i czysta produkcja

Ochrona środowiska jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa to główny temat konferencji z udziałem wiceminister Grażyny Henclewskiej oraz organizacji wdrażających strategię czystszej produkcji. Spotkanie, które było okazją do wręczenia certyfikatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości firmom i instytucjom, odbyło się 27 maja 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Podsekretarz stanu w MG przypomniała, że promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także zwiększanie świadomości ekologicznej wpisuje się w strategię Ministerstwa Gospodarki. – MG aktywnie wspiera działania przyczyniające się do kształtowania wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji – podkreśliła. Zaznaczyła, że mniejsza ilość i szkodliwość wytwarzanych zanieczyszczeń, a także minimalizacja zużycia surowców, wody i energii przyczyniają się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

W opinii wiceminister Henclewskiej, dla działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy, kluczowy jest dialog rządu z przedstawicielami branż i sektorów przemysłowych. – Szeroka współpraca pomiędzy nami to szansa na rozwiązania zgodne z oczekiwaniami i potrzebami partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności na poziomie lokalnym i regionalnym – dodała.

Podczas spotkania wiceminister Henclewska wręczyła certyfikaty Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 30 organizacjom, zarówno przedsiębiorstwom, jak i instytucjom samorządowym. Statuetkę Lidera Czystszej Produkcji za rok 2013 otrzymała firma Cemex Polska – Zakład Cementownia Chełm. – Nagrodzone instytucje dobrowolnie wdrażają wymagania strategii „Czystszej Produkcji”. Przestrzegają także wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska – zaznaczyła wiceminister Henclewska.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. Wyboru organizacji, które w odpowiedzialny sposób wspierają środowisko, dokonała Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości pod przewodnictwem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Program „Czystszej Produkcji” realizuje liczna grupa organizacji zmniejszających negatywne oddziaływania na środowisko oraz deklarujących poparcie dla inicjatywy ONZ Global Compact (na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju). Podstawą programu jest przestrzeganie zobowiązań dotyczących ochrony konsumenta, podstawowych standardów etycznych, prawa pracy i praw człowieka oraz ochrony środowiska.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *