Ochrona wody w Beskidzie Sądeckim

Na granty wspierające ochronę wody w Beskidzie Sądeckim w 2013 r. Fundusz Kropli Beskidu przeznaczy 120 tys. zł.

kb_fund_logo_02_tifFirmy z systemu Coca-Cola oraz krakowska Fundacja Fundusz Partnerstwa ogłosiły IX edycję programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu. Od 2005 r. łączna kwota środków, przeznaczonych przez Fundusz na przedsięwzięcia chroniące zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim, przekroczyła 1,1 mln zł. Fundusz aktywizuje mieszkańców i wspiera finansowo oraz merytorycznie przygotowane przez nich projekty, których celem jest poszanowanie i ochrona zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego – jednego z najpiękniejszych regionów Polski.

W 2012 r. przyznano dotacje dziesięciu projektom, prowadzonym przez organizacje pozarządowe oraz instytucje takie jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe w czterech gminach w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszynie, Piwnicznej Zdrój i Rytrze. Wsparcie finansowe kierowane jest głównie do społeczności tych gmin, ale możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad. Partnerem wiodącym (wnioskodawcą) powinna być jednak organizacja z terenu jednej z czterech gmin.

Projekty należy zgłaszać w jednej z w dwóch kategorii: dotacje I stopnia, do kwoty 5 tys. zł, przeznaczone na projekty edukacyjne, a także dotacje II stopnia, do kwoty 25 tys. zł, na projekty przynoszące mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe upływa 19 kwietnia 2013 r. Środki przyznane na projekty w ramach dotacji I stopnia powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2013 r., a w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2014 r.

IMG_0132

Fot. W projektach edukacyjnych uczniowie położyli szczególny nacisk na badanie składu chemicznego wody.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (oddział w Starym Sączu), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Starym Sączu, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, firm systemu Coca-Cola, oraz Funduszu Partnerstwa.

Fundusz Kropli Beskidu nie tylko wspiera finansowo i merytorycznie inicjatywy proekologiczne, ale także promuje idee współpracy wielu środowisk: lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz biznesu. – Z naszego już prawie dziewięcioletniego doświadczenia wynika, że właśnie te, z pozoru niewielkie, inicjatywy lokalne przekładają się na znaczące efekty dla ochrony środowiska naturalnego w regionie i wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w ochronę zasobów wodnych – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

Podczas VIII edycji programu udało się zagospodarować kolejne ujęcia źródeł wody m.in. w Tyliczu, Krynicy-Zdrój oraz Piwnicznej. W projektach edukacyjnych uczniowie położyli szczególny nacisk na badanie składu chemicznego wody, a także brali czynny udział w konkursach plastycznych i przyrodniczych o tematyce ochrony zasobów wodnych.

Jesteśmy przekonani, że 2013 r. przyniesie kolejne ciekawe projekty, na których efekty już nie możemy się wspólnie doczekać – dodała A. Woźniak.

Fundacja Fundusz Partnerstwa, która zarządza Funduszem Kropli Beskidu, wspiera organizacje oraz osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu, np. poprzez organizowane warsztaty prowadzone przez ekspertów ochrony zasobów wodnych, porady indywidualne dotyczące np. wypełniania wniosków. Podczas szkoleń można poznać formy ochrony środowiska wodnego, zasady przygotowywania projektów, ubiegania się o dotacje, sposoby realizacji projektów oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych.

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl

Źródło: Fundusz Partnerstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *