Obrady nad PEJ

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki omówiło wczoraj projekt Programu polskiej energetyki jądrowej (Program PEJ). Jednocześnie zaleciło skierowanie dokumentu pod obrady Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 r. działającego pod przewodnictwem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Program PEJ to strategiczny dokument, który przedstawia m.in. ekonomiczne uzasadnienie wdrażania energetyki jądrowej w naszym kraju oraz zadania dla wszystkich instytucji rządowych zaangażowanych w jej rozwój. Został on poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską. Proces ten zakończył się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. Umożliwiło to zakończenie prac nad Programem PEJ.

Ministerstwo Gospodarki w ramach działań przygotowujących realizację Programu PEJ we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki przygotowało nowoczesne regulacje prawne, uruchomiło program kształcenia edukatorów oraz zainicjowało kampanię edukacyjno-informacyjną „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”.

Harmonogram realizacji polskiego programu jądrowego zakłada następujące etapy:

  • Etap I – do 31.12.2013 r.: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu PEJ.
  • Etap II – 1.01.2014 r. – 31.12.2016 r.: wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej EJ.
  • Etap III -1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.: opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
  • Etap IV – 1.01.2019 r. – 31.12.2024 r.: budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej.
  • Etap V – 1.01.2025 r. – 31.12.2030 r.: zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni jądrowej.

Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest na 2035 r.

Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją Programu PEJ potwierdzili eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), którzy w marcu i kwietniu 2013 r. odwiedzili Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności członkowie misji INIR docenili Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *