MRR o projektach środowiskowych i energetycznych

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach. Rozmowy dotyczyły wdrażania projektów środowiskowych i energetycznych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i planowanych do realizacji w latach 2014-2020.

Odnosząc się do przyszłości, szefowa resortu zaznaczyła, że ochrona środowiska została ujęta w dwóch celach tematycznych spośród 11, wskazanych w unijnych rozporządzeniach. Określają one na jakie obszary zostanie skierowana nowa pula Funduszy Europejskich. Projekty środowiskowe przyczynią się do realizacji celu piątego (promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim) oraz szóstego (ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów). – Natomiast cel czwarty, poświęcony będzie wspieraniu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną – powiedziała Elżbieta Bieńkowska.

Punktem, odbywającej się 26 lipca 2013 r., wizyty minister rozwoju regionalnego w WFOŚiGW w Katowicach, było również spotkanie z dziennikarzami. Minister przedstawiła główne zapisy projektu Umowy Partnerstwa, także w kontekście polityki miejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *