O polskich inwestycjach na Carbon Expo

Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wzięła udział w dziesiątych międzynarodowych Targach Carbon Expo w Barcelonie (Hiszpania). Polska delegacja uczestniczyła w wydarzeniu jako wystawca, oferujący możliwość współpracy oraz prezentujący osiągnięcia polskiego Systemu Zielonych Inwestycji GIS.

W skład polskiej delegacji weszli  również: Barbara Koszułap, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele MŚ i NFOŚiGW, jako Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.

Podczas targów polska delegacja spotkała się z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi zainteresowanymi współpracą z Polską w zakresie Systemu Zielonych Inwestycji. Ponadto odbyły się spotkania:  z sekretarzem stanu w hiszpańskim Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Środowiska, z którym minister środowiska podpisał umowę sprzedaży jednostek AAU w październiku 2012 r., przedstawicielami Banku Światowego, z którym strona polska zawarła cztery transakcje sprzedaży AAU w 2011 r. i 2012 r. oraz przedstawicielami  Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, z którym minister środowiska podpisał dwie umowy sprzedaży AAU w 2009 r. i 2010 r.  Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach dziesięciu transakcji to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro).

W ramach targów delegacja wzięła również udział w interaktywnych wydarzeniach: konferencjach i side-eventach, poświęconych tematyce przyszłości rynku węglowego oraz Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie w grudniu 2013 r., prowadzonych przez kluczowych polityków, decydentów, ekspertów, przedstawicieli: nauki, świata biznesu, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora finansowego.

Międzynarodowe Targi Carbon Expo są cyklicznym wydarzeniem o randze światowego forum, służącym wymianie wiedzy, prezentacji osiągnięć i doświadczeń w zakresie nowych technologii i rozwiązań rynku dwutlenku węgla (ang. carbon market). Tegoroczne targi odbyły się od  29 do 31 maja.

Spotkania z klientami podczas tegorocznych targów Carbon Expo oceniam jako bardzo udane. Pozwoliły one na wyznaczenie kierunku dalszych działań wdrażania umów sprzedaży AAU i ewentualnej dalszej współpracy w ramach GIS. Polska miała możliwość promowania Systemu Zielonych Inwestycji jako transparentnego i wiarygodnego mechanizmu realizacji projektów z zakresu ochrony klimatu – powiedziała Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *