Nowe kryteria EBI

Europejski Bank Inwestycyjny przyjął nowe kryteria finansowania inwestycji energetycznych. Na pieniądze mogą liczyć głównie projekty w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i sieci energetyczne, a także związane z nimi badania i innowacje.

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy UE przeprowadziła kompleksowy przegląd banku by upewnić się, że kryteria udzielania kredytów na projekty energetyczne dzwierciedlały politykę UE w zakresie energii i klimatu oraz uwzględniały aktualne trendy inwestycyjne. Nowe propozycje zostały omówione przez Zarząd banku 23 lipca br.

Zadecydowano, że Europejski Bank Inwestycyjny będzie koncentrował się na finansowaniu efektywności energetycznej, energii odnawialnej, sieci energetycznych, a także związanych z tym badań i innowacji. Sektory te w najbliższych latach wymagają najbardziej znaczących inwestycji.

Przyjęcie nowych kryteriów udzielania pożyczek stanowi ważny krok naprzód w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego i  odzwierciedla wyzwania inwestycyjne stojące obecnie przed sektorem energetycznym. Uprzywilejowanie akcji kredytowej dla efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, sieci energetycznych pomoże UE w osiągnięciu celów dotyczących energii i klimatu – powiedział  Mihai Tanasescu, wiceprezes odpowiedzialny za energetyczne pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

–  Realizacja kluczowych inwestycji długoterminowych w całej Europie ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów eneregtycznych i klimatycznych oraz utrzymania przewagi technologicznej. Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa ważną rolę w finansowaniu publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz wspieraniu projektów, które przyczyniają się do realizacji celów polityki energetycznej UE. Nowe wytyczne stanowią ramy dla kontynuacji tego wkładu w  nadchodzących latach – powiedział Günther Oettinger, komisarz ds. energii.

Wśród nowych kryteriów znalazł się m.in. zapis, że EBI  będzie dofinansowywał tylko te projekty, w przypadku których emisje nie będą wyższe niż próg – 550 g CO2/kWH. Odzwierciedla on istniejące unijne i krajowe zobowiązania do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *