(Na)pęd ekologiczny

123

Z Danutą Dutkiewicz, pełnomocnikiem ds. ochrony środowiska w Volkswagen Poznań, na temat nowego oblicza rynku motoryzacji, uwzględniającego wymogi ochrony środowiska, rozmawia Barbara Krawczyk.

Jakie są największe wyzwania z zakresu ochrony środowiska dla branży motoryzacyjnej?

Powszechnie uważa się, że przemysł motoryzacyjny należy do tych sektorów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska. Twierdzenie to w kontekście technologii stosowanych współcześnie w przemyśle samochodowym nie do końca jest zasadne. Obecnie producenci samochodów przywiązują dużą wagę do ograniczenia negatywnych skutków związanych z produkcją i użytkowaniem pojazdów. Koncerny samochodowe na całym świecie inwestują ogromne pieniądze w opracowanie nowych, bardziej przyjaznych środowisku technologii, które sprawiają, iż emisje substancji, takich jak LZO, CO2 i NOx, ulegają znacznej redukcji. Ponadto w produkcji samochodów stosuje się na coraz szerszą skalę, materiały i części, które po zużyciu poddawane są recyklingowi. Ważne jest również dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych. Jedno z największych wyzwań z zakresu ochrony środowiska stanowią tzw. samochody ekologiczne, czyli kształtujący się nowy trend w motoryzacji.

W jaki sposób można zmniejszyć oddziaływanie zakładu produkującego samochody na środowisko w zakresie np. zastosowanych technologii, materiałów, emisji i odpadów?

Proces produkcyjny już na etapie planowania powinien być bardzo dobrze przemyślany zarówno pod względem technologicznym, jak i ekologicznym. Stosowanie najlepszych dostępnych technik jest priorytetem. Zamknięte obiegi wody, odzysk ciepła, czystość powietrza, racjonalna gospodarka odpadami to przykłady stosowane w Volkswagen Poznań. Duży nacisk powinien być położony np. na lakiernie, które emitują lotne związki organiczne. W celu uzyskania dobrej jakościowo powłoki lakierniczej przy równoczesnej dbałości o środowisko należy wykorzystywać zarówno niskoemisyjne materiały, jak i technologie, np. malowanie kataforetyczne. Ważnym elementem ochrony środowiska jest także dobór ekonomicznych i ekologicznych metod nakładania materiału malarskiego, np. stosowanie precyzyjnych robotów.

Czy wprowadzony system zarządzania środowiskiem pomógł spełnić wymagania prawne i europejskie w zakresie ochrony środowiska? Jeżeli tak to, w jaki sposób?

Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskiem zapoczątkowała uchwalona w 2003 r. polityka środowiskowa. Jednak zarówno wymagania prawne, jak i europejskie były stosowane w Volkswagenie już przed wprowadzeniem tego systemu. Do tego czasu wyeliminowano z produkcji chrom sześciowartościowy, zastosowano opalanie gazowe z odzyskiem ciepła, wprowadzono Koncepcję Gospodarki Odpadami i ograniczono ilość zużywanej wody. System pomógł ujednolicić i udokumentować działania związane z ochroną środowiska. Zrównoważony rozwój i ciągłe doskonalenie wpisało się w działalność fabryki VW Poznań we wszystkich obszarach. Wprowadzone zostały regularne szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną pracowników i kadry kierowniczej. Ważnym zagadnieniem polityki środowiskowej jest dialog ze społecznością lokalną, np. poprzez informowanie o oddziaływaniu zakładu na środowisko.

Jakie jest zaangażowanie pracowników w ochronę środowiska w VWP?

Pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie ekologii i często swoją wiedzę i wzorce zachowania wykorzystują w domach. Biorą udział w różnych akcjach ekologicznych organizowanych przez VWP, np. „Zamień foliówkę na Eko-firmówkę”. Uczestniczą też w warsztatach Procesu Ciągłego Ulepszania. W zakładzie funkcjonuje grupa konsultantów środowiskowych i ds. oszczędności energii, która pracuje nad poprawą efektywności energetycznej. Wszystkie innowacyjne pomysły pracowników rozpatrywane są pod kątem ekonomii, ergonomii oraz ekologii, a wszystkie inicjatywy proekologiczne wspiera zarząd.

Dbałość o ochronę środowiska oraz postępowanie zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) są istotnymi elementami polityki firmy. Jakie działania są podejmowane w zakresie ekologicznego CSR?

Firma inicjuje i wspiera działania realizowane na rzecz lokalnej społeczności, aktywnie współpracując z władzami miejskimi. W ramach CSR przeprowadzono zbiórkę książek, które przekazano do szkół i bibliotek. W szkołach zorganizowano spotkania nt. segregacji odpadów, liczne festyny czy konkursy plastyczne dla dzieci, m.in. „Samochód przyjazny środowisku”. Wydana została broszura pt. „Ochrona środowiska w Volkswagen Poznań”. Obecnie są przygotowywane filmy o tej tematyce, przeznaczone dla dzieci i dorosłych. W ramach akcji „Sprzątanie świata” przy udziale najmłodszych uporządkowano tereny leśne. Podczas konferencji klimatycznej uczestnicy obrad poruszali się pojazdami Volkswagen Caddy Maxi, zasilanymi gazem ziemnym, a na XII Międzynarodowym Zjeździe Ekologicznym podczas Poleko VWP zaprezentował wystawę fotograficzną nt. ochrony środowiska w Volkswagen Poznań.

Wywiad przeprowadzono 30 sierpnia 2010 r.

Opublikowano: Ecomanager Numer 9/2010 (08)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *