Największa ekoinwestycja Cementowni Chełm

W ciągu kilku miesięcy, w Cementowni Chełm zakończy się realizacja największej inwestycji, mającej na celu ochronę środowiska. Budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton pochłonie blisko 67 mln zł.

Konstrukcja silosów została opracowana przez firmę amerykańską, a kształt każdej z nich jest czaszą o średnicy 63,4 m i wysokości 43,5 m (fot.1).  Jest to jedna z większych budowli w zakładzie. Realizacja zadania jest wypełnieniem wymagań pozwolenia zintegrowanego, które nakazuje eliminację emisji niezorganizowanej klinkieru na otwartym składowisku.

Duża pojemność składu pozwoli na przechowywanie całego zapasu klinkieru wewnątrz. Do tej pory ok. 200 tys. ton klinkieru było składowane na zewnątrz, żeby pokryć zwiększone zapotrzebowanie na cement w okresie letnim.

–  Budowa tak dużego składu klinkieru to inwestycja bardzo kosztowna, dlatego firma CEMEX Polska ubiegała się o dofinansowanie z funduszy europejskich. 24 czerwca 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia Zintegrowanego Cementowni Chełm” w ramach działania 4.3 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity kwalifikowany koszt inwestycji wynosi 66 994 000 zł, a wielkość refinansowania przez NFOŚ wynosi 20 000 000 zł (prawie 30% całości inwestycji) – powiedział Adam Bojarczuk, dyrektor ds. inwestycji w CEMEX Polska.

Fot. 1. Konstrukcja silosów została opracowana przez firmę amerykańską, a kształt każdej z nich jest czaszą o średnicy 63,4 m i wysokości 43,5 m.

Efektem inwestycji jest przede wszystkim eliminacja niezorganizowanej emisji pyłowej z otwartego składu klinkieru, ale również poprawa jakości składowanego klinkieru, co przełoży się na poprawę stabilności produkowanego cementu.

Tego typu technologia budowy silosu jest rzadko stosowana w Europie, gdzie przeważnie powstają silosy o cylindrycznych ścianach i stalowym dachu. W przypadku inwestycji, realizowanej przez Cementownię Chełm, wykorzystano szalunek tracony w postaci kopuły, która była utrzymywana dzięki nadmuchowi sprężonego powietrza. Balon o pojemności 100 tys. m3 został napompowany w ciągu kilku godzin, przez co niektórzy sąsiedzi byli bardzo zaskoczeni, że tak duża budowla mogła powstać w tak krótkim czasie. Była to pierwsza faza budowy, a następnie wszystkie prace betonowe wykonywano od wewnątrz kopuły. Cały potrzebny sprzęt oraz materiały poza betonem zostały zgromadzone pod kopułą, zanim została napompowana. Prace betonowe na wysokości do 42 m były wykonywane ze specjalnego dźwigu, ponieważ standardowe podesty robocze ledwo sięgają tej wysokości i mają bardzo małą nośność. Beton był nakładany metodą natrysku, a cała stal zbrojeniowa była wiązana drutem, nie spawano zbrojenia, ponieważ to oznaczałoby zniszczenie nadmuchanej powłoki.

Obraz 019

Fot. 2. Budowę kopuł rozpoczęto w kwietniu 2011 r., pierwszą z nich uruchomiono w listopadzie 2012 r., a drugą – w styczniu br.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *