Monika Wosik

Monika Wosik od ponad pięciu lat kieruje czteroosobowym zespołem w międzynarodowym koncernie branży budowlanej, sprawując nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w ok. 50 zakładach produkcji cementu, betonu oraz kruszyw. Dzięki jej zaangażowaniu i wytrwałości świadomość środowiskowa w firmie stale rośnie. Wraz z zespołem włącza pracowników w działania na rzecz środowiska, np. zbiórkę elektrośmieci czy w akcję „Sprzątanie świata”. Wdrażany pod jej kierownictwem system zarządzania środowiskowego przyczynia się do znacznego ograniczenia oddziaływania zakładów CEMEX na otoczenie. Z jej inicjatywy w 2011 r. w Cementowni Chełm skutecznie wdrożono prestiżowy system ekozarządzania i audytu EMAS. Monika Wosik aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych organizacji branżowych, głównie w zakresie konsultacji nowych inicjatyw ustawodawczych. W wolnym czasie chętnie współorganizuje jako wolontariusz projekty na rzecz ochrony przyrody (np. inwentaryzacja sów, wilków i żółwia błotnego).

Monika Wosik

Monika Wosik, dyrektor ds. ochrony środowiska, CEMEX Polska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *