Małgorzata Golec

Małgorzata Golec jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek inżynieria środowiska, specjalność zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych). Zaraz po studiach rozpoczęła pracę jako specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie zajmującym się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania. Od początku 2012 r. pracuje na stanowisku inżyniera ds. ochrony środowiska w GMMP. Zakres jej obowiązków obejmuje m.in. monitorowanie wymogów prawnych, którym podlega fabryka, pełną sprawozdawczość w zakresie emisji do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej i zarządzanie materiałami chemicznymi na terenie zakładu. Małgorzata Golec nadzoruje również prace w trzech obszarach fabryki: zakładowej stacji uzdatniania wody, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz sektorze koagulacji. Dodatkowo, w celu zbudowania jak najlepszej świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród pracowników, prowadzi regularne szkolenia, audyty i różne akcje promocyjne, dotyczące m.in. ograniczenia do minimum oddziaływania zakładu na środowisko.

Małgorzata Golec

Małgorzata Golec, inżynier ds. ochrony środowiska, General Motors Manufacturing Poland

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *