Maj – miesiąc obrotów na rynku carbon

Maj był pierwszym miesiącem obrotów na rynku carbon wyłącznie na poczet trzeciego okresu rozliczeniowego (2013-2020).

Po tym jak uczestnicy rynku carbon byli zobowiązani do umorzenia jednostek za emisję dwutlenku węgla w 2012 r. do końca kwietnia 2013 r., dopełniając obowiązku rozliczenia emisji w drugim okresie rozliczeniowym (2008-2012), maj br. był pierwszym miesiącem kontraktów realizowanych wyłącznie na potrzeby obecnego okresu rozliczeniowego. W związku z tym zarówno zainteresowanie uczestników transakcjami na rynku, jak i ilość dostępnych uprawnień drugiego okresu znacząco spadła. Sytuacja ta przełożyła się na wolumeny obrotu tymi instrumentami. Podczas 22 dni sesyjnych właściciela zmieniło 8,73 mln ton EUA (Daily Future Phase 3) z trzeciego okresu rozliczeniowego, co jest wielkością większą o połowę niż miesiąc wcześniej. Natomiast na giełdzie ICE w kontraktach Daily Future Phase 2 w tym samym czasie sprzedano zaledwie 1,863 mln ton EUA z drugiego okresu rozliczeniowego. Wielkość ta jest o 55% mniejsza niż w kwietniu.

Podczas 16 aukcji przeprowadzonych przez giełdę EEX sprzedanych zostało 58,182 mln EUA w cenach z przedziału 2,9-3,96 euro. Średnia cena ważona wolumenem wyniosła 3,42 euro. Dodatkowo w maju można było nabyć uprawnienia na dwóch aukcjach, które zostały przeprowadzone przez giełdę ICE. Na giełdzie w Londynie sprzedanych zostało 8,268 mln EUA. Łącznie w maju wolumen obrotu uprawnieniami EUA trzeciej fazy wyniósł 75,180 mln ton, czyli o 2,361 mln więcej niż w kwietniu.

Początek maja przyniósł też ograniczenie w obrocie uprawnieniami CER. Stało się tak, ponieważ przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie EU ETS od maja nie mogą używać do rozliczenia rzeczywistej emisji tzw. szarych CER. W rezultacie wycena tych jednostek zatrzymała się na symbolicznej wartości 1 centa (wycena EEX). Na giełdzie ICE, spotowy handel jednostkami CER (daily future) został zawieszony do 27 maja. W maju nie została zawarta ani jedna transakcja, w której sprzedane zostałyby jednostki CER.

Na początku maja miały miejsce kolejne rozmowy dotyczące klimatu. Na spotkaniu w Bonn, na którym stawili się przedstawiciele 140 państw nie doszło do przełomu i nie zostały wyznaczone kierunki działań dla protokołu „post Kioto”. Pomimo, że kolejne spotkanie w sprawie post Kioto odbędzie się dopiero w 2015 r. w Paryżu, obrady w Bonn nie zaowocowały konkretnymi wytycznymi. Jednakże cena uprawnień na giełdzie ICE w Londynie wzrosła 3 maja z 2,97 euro do 3,73 euro, tj. o 25,59%. Ważnym wydarzeniem z początku miesiąca było również poparcie dla backloadingu wyrażone po raz pierwszy przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel.

W ślad za słowami kanclerz poszli inni europejscy ministrowie z Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Portugalii, Słowenii oraz Szwecji, którzy we wspólnym oświadczeniu wezwali pozostałe kraje europejskie do podjęcia szybkich działań w sprawie zmian w EU ETS. Wnioskowali oni o przeprowadzenie backloadingu jesienią br.

Do 27 maja komitet eurodeputowanych miał czas na zgłoszenie poprawek do projektu rozporządzenia wprowadzającego backloading (głosowanie Komitetu ds. Środowiska zaplanowano na 19 czerwca). W lipcu natomiast odbędzie się plenarne głosowanie Parlamentu Europejskiego nad backloadingiem. Konsekwencją tych zapowiedzi był początek wzrostowych sesji od 23 maja. Podczas ostatniej majowej sesji cena uprawnień przekroczyła poziom 4 euro.

 Przekroczenie psychologicznego poziomu 4 euro otwiera drogę do dalszych wzrostów. Kolejnym ważnym poziomem może być 4,80 euro jako 38,2% zniesienia poziomu Fibonacciego wyznaczonego na podstawie notowań z okresu 12.11.2012 – 16.04.2013.

 opinie_EUA_tanio_j_pres_fot_autora

 dr Juliusz Preś, członek Zarządu, Dom Maklerski Consus

 20120917100623_opinie_nowe wyzwania_b_krawczyk fot Jankowski 3

Paweł Jankowski, makler papierów wartościowych i giełd towarowych, Dom Maklerski Consus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *