MAEA: Polska jest gotowa na wdrożenie energetyki jądrowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opublikowała Raport z przeprowadzonej w marcu misji INIR. Eksperci MAEA pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Autorzy raportu docenili nasz kraj za wysokie standardy współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wdrożenie nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących energetyki jądrowej.

Raport MAE, który pozytywnie ocenia realizację działań podejmowanych przez polski rząd jest wynikiem Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Eksperci wskazali jednak na konieczność wzmacniania ram prawnych dla sektora. Ponadto podkreślili potrzebę przyjęcia przez rząd zaktualizowanego Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz opracowania zintegrowanego planu rozwoju zasobów ludzkich.

Wnikliwej analizie poddali 19 obszarów PPEJ, w tym m.in. ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, regulacje obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

W INIR wzięły udział kluczowe podmioty zaangażowane w realizację Programu: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne i PGE Polska Grupa Energetyczna – inwestor/operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

MAEA opracowała wytyczne (http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7812/Milestones-in-the-Development-of-a-National-Infrastructure-for-Nuclear-Power), które pomagają krajom wdrażającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 r.

Raport dostępny jest na stronach internetowych MAEA: http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Infrastructure/Approved_INIR_Report_Poland.pdf

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *