„Łupki” w sieci

Ministerstwo Środowiska uruchomiło nową stronę internetową poświęconą gazowi łupkowemu. Powstała ona w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”, realizowanej przez ministerstwo i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Znajdują się na niej informacje o najważniejszych elementach kampanii, w tym przede wszystkim o planowanych na październik 2013 r. wysłuchaniach publicznych.

Pod adresem lupki.mos.gov.pl można  znaleźć także wiedzę na temat: stanu prac poszukiwawczych w Polsce, obowiązujących i planowanych przepisów prawnych, a także środowiskowych aspektów prowadzonych prac.

Strona kampanii umożliwia również zadanie dowolnego pytania nt. gazu łupkowego. Odpowiedzi na wszystkie pytania będą udzielać eksperci z dziedziny geologii i ochrony środowiska. Treści na stronie będą stale aktualizowane i rozwijane. Już wkrótce pojawi się na niej przystępne kompendium wiedzy na temat gazu łupkowego.

Nasza strona została przygotowana z myślą o osobach najbardziej zainteresowanych poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce – mieszkańcach terenów objętych koncesjami, urzędnikach samorządowych, dziennikarzach. Mam nadzieję, że będą z niej chętnie korzystać – mówi Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” obejmuje dwa regiony: Polskę północną (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyznę (woj. lubelskie). Adresatami kampanii są w pierwszej kolejności mieszkańcy obu regionów, ale większość działań jest skierowana do wszystkich stron zaangażowanych w proces poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym do przedstawicieli administracji samorządowej, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych, firm poszukiwawczych, naukowców itp.

Najważniejszym punktem kampanii będą dwa wysłuchania publiczne, których celem będzie umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu łupkowego. Dzięki temu działaniu mieszkańcy terenów objętych poszukiwaniami oraz inne zaproszone osoby będą mieli okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchają wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracują dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.

 Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *