Lubuskie Eko-Doniczki

Pierwszy etap „rewolucji śmieciowej” polegał na doskonaleniu metod segregacji odpadów, w tym odpadów komunalnych. Głównym celem było zminimalizowanie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. W niektórych państwach Unii Europejskiej wskaźnik ten jest bliski 0%, co oznacza, że prawie całość odpadów komunalnych, które trafiają do instalacji przetwarzania odpadów jest zwracanych do gospodarki.

Kolejnym krokiem zmian w gospodarce odpadami jest wyszukiwanie coraz bardziej efektywnych technologii przekształcania odpadów w energię (waste2energy) i produkty (waste2product). Jedną z takich technologii może być produkowanie z przetworzonych odpadów doniczek biodegradowalnych. Opracowania technologii produkcji takich doniczek (m.in. z kompostu) podjął się zespół z Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje”, które jest częścią Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o.

Proces przesadzania sadzonek roślin w miejsca docelowe jest powszechny. Wiąże się często z ingerencją w bryłę korzeniową przesadzanej rośliny i może decydować o tym, czy roślina się „przyjmie”. Tak jest w przypadku stosowania doniczek plastikowych. Ponadto plastikowe doniczki są obciążeniem dla środowiska, gdyż najczęściej po jednokrotnym użyciu są wyrzucane.

Jeśli natomiast do uprawy sadzonek wykorzysta się doniczki biodegradowalne – Lubuskie Eko-Doniczki – wymienione problemy znikają. Ukorzenioną sadzonkę wsadza się do gruntu wraz z podłożem i doniczką, która po okresie kilku, kilkunastu tygodni całkowicie rozłoży się w glebie. Przy okazji dostarczy roślinie minerały, niezbędne do jej wzrostu, takie jak azot, fosfor i potas, oraz wzbogaci glebę w substancje organiczne.

Innowacyjność Lubuskich Eko-Doniczek polega przede wszystkim na wykorzystaniu do ich produkcji odpadów, mających znaczną wartość mineralną, która jest lepiej przyswajalna przez rośliny niż nawozy sztuczne.

Komercjalizacją innowacji zajmuje się spółka ComPot Sp. z o.o., powołana w 2014 roku. Udziałowcami spółki są wynalazcy technologii oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o., na terenie którego realizowany jest projekt i który zapewni młodej spółce pełne wsparcie w zakresie niezbędnej infrastruktury, badań oraz znalezienia partnerów do realizacji projektu. Budowa linii pilotażowej, która umożliwi po okresie prób produkcję około 2 mln. Lubuskich Eko-Doniczek rocznie oraz badania są współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

ComPot sp. z o.o. aktywnie współpracuje również z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji I Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku w zakresie badań wazonowych, czyli precyzyjnego określenia, w jakich warunkach i z jaką szybkością biodegradowalne doniczki ulegają rozkładowi w glebie w warunkach kontrolowanych oraz jakie minerały i w jakiej ilości są z nich absorbowane przez rośliny.

Dzięki świadomym wyborom konsumenckim możemy mieć realny wpływ na kondycję środowiska naturalnego. W przypadku Lubuskich Eko-Doniczek idzie to w parze z aspektem ekonomicznym, chroniąc środowisko dostarczamy naszym roślinom niezbędne minerały oraz oszczędzamy im „szoku” podczas przesadzania.

Doniczki biodegradowalne mogą być wykorzystane przez plantatorów i właścicieli szkółek, producentów roślin z nasion, winorośli, supermarketów i ogrodniczych sieci handlowych, ośrodków badawczo-wdrożeniowych, instytutów nasiennictwa i ogrodnictwa, a także entuzjastów ogrodników do użytku domowego.

got

 

Piotr Gramza – Dyrektor ds. badań i wdrożeń
p.gramza@gotechnology.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *