LIFE zatwierdzony

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej zatwierdziły Rozporządzenie ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2014-2020. Ustanowiony na siedmioletnią perspektywę budżet programu wynosi 3,4 mld euro.

Instrument podzielony został na dwa podprogramy: działań na rzecz środowiska oraz działań na rzecz klimatu. Pierwszy  obejmuje trzy obszary priorytetowe: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, różnorodność biologiczną oraz zarządzanie i informację w zakresie środowiska. Co najmniej 50% środków z budżetu przydzielonych na projekty wspierane w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska programu LIFE przeznaczone jest na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodność biologiczną.

Z kolei podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy priorytety: łagodzenie skutków klimatycznych, dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu oraz zarządzanie i informację w zakresie klimatu. Program zakłada również wsparcie dla tzw. projektów zintegrowanych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *