LIFE na rzecz klimatu

LIFE to jeden z pierwszych funduszy na rzecz ochrony środowiska w UE. Jedną z kluczowych zmian w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020 ma być utworzenie oddzielnego podprogramu „LIFE działania na rzecz klimatu” o łącznym budżecie ok. 840 mln euro.

Podprogram „LIFE działania na rzecz klimatu” ma uwzględniać perspektywę lepszego wdrażania i integracji celów polityki klimatycznej w zakresie kilku obszarów priorytetowych: łagodzenie zmian klimatycznych (w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych), adaptacja do zmian klimatycznych, a także zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (projekty finansowane w ramach zwiększania świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechniania informacji na temat łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych).

By podnieść świadomość i zainteresowanie nowym podprogramem LIFE, a także przybliżyć potencjalnym beneficjentom zasady i możliwości finansowania projektów, Komisja Europejska planuje zorganizowanie kampanii informacyjnej pod hasłem “Investing in Climate Action, investing in LIFE”.

Konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej poświęcona temu właśnie tematowi odbędzie się 24 października 2013 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *