Lider Partnerstwa Naturowego

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie Lider Partnerstwa Naturowego, adresowanego do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu – podmiotów, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstw.

Instytucje, które zaprezentują najlepsze plany działań przewidziane do realizacji w ramach Partnerstwa Naturowego, utworzą w sumie 20 Partnerstw Naturowych na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce.

Partnerstwo Naturowe to koncepcja formy współpracy instytucji otoczenia biznesu (IOB) z przedsiębiorcami i innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, jednostkami naukowo-badawczymi, osobami zainteresowanymi projektem itp.) na wybranych obszarach Natura 2000.

Partnerstwo służy wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych oraz informowaniu i edukowaniu przedsiębiorców w zakresie inwestowania na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zakres działań każdego Partnerstwa Naturowego jest inny, dostosowany do lokalnych warunków gospodarczych i przyrodniczych – może koncentrować się wokół dominującej na danym obszarze rodzaju działalności gospodarczej i branży, ale także na rodzaju obszaru Natura 2000, czy na wybranym zasięgu działania (lokalnym, regionalnym).

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 30.05.2014 r. (do godz. 16.00) przesłać wypełnione w wersji elektronicznej, kompletne i podpisane zgłoszenie.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje odnośnie zasad i warunków udziału w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami znajdują się na stronie http://dialog.gdos.gov.pl.

O wyniku konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *