Laureaci IV edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w Biznesie”

NICZUK METALL – PL

Niczuk MedallNagrodę główną w kategorii „Przedsiębiorstwo” otrzymała firma NICZUK METALL-PL, która zajmuje się produkcją zamocowań i przenośników łańcuchowych. Ochrona środowiska jest nieodłącznym elementem polityki firmy, w związku z czym realizuje ona szereg przedsięwzięć z tym związanych. Firma przeprowadziła optymalizację procesów produkcyjnych poprzez redukcję ilości odpadów poprodukcyjnych i szczegółową ich selekcję, a także automatyzację procesów produkcyjnych, dzięki czemu zminimalizowane jest zużycie energii, emisji oraz ilości odpadów. Dużą wagę przykłada także do wyboru kontrahentów, biorąc pod uwagę ich podejście do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ponadto, firma stara się zaangażować pracowników w kwestie środowiskowe poprzez organizowanie akcji edukacyjnych, a zarząd firmy ufundował pracownikom rowery, na których w sposób przyjazny środowisku mogą przemierzać drogę z domu do pracy.

Green Power Sp. z o.o.

Green powerW kategorii INNOWACJE „innowacyjny projekt, gotowy do komercjalizacji” nagrodę główną otrzymała firma Green Power Sp. z o.o.  Proponowane przez firmę rozwiązanie polega na wdrożeniu linii technologicznej do zgazowania paliw formowanych RDF, pochodzących z balastu lub frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Zaprojektowane urządzenie ma przynieść znaczące korzyści w dziedzinie gospodarki odpadowej, ochronie środowiska, energetyki  oraz efektywnej i ekonomicznej gospodarki. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania przyczyni się m.in. do zmniejszenia ilości transportowanych oraz składowanych odpadów komunalnych oraz wydobywanych paliw kopalnych, a także umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne. Badania potwierdziły efektywność środowiskową i ekonomiczną tego projektu.

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

image002W kategorii INNOWACJE „innowacyjny projekt, wdrożony już w praktyce” laureatem został Instytutowi Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, który obok licencjonowania rozwiązań naukowych i inżynierskich, opracowuje własne technologie i produkty, powstałe na bazie prac badawczych w dziedzinie inżynierii środowiska. Nagrodzony projekt dotyczy kwestii unieszkodliwiania odpadów, w tym opadów niebezpiecznych. Zapotrzebowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest w Polsce bardzo duże, a wdrożoną technologię, składająca się z bioreaktora hydrofitowego i biopreparatu, uznano za profesjonalną i biodegradowalną. Potwierdziła ona niezawodność działania nie tylko w przypadku zróżnicowanych warunków meteorologicznych, ale również w razie występowania nierównomierności w dopływie ścieków. Zaproponowana technologia jest nowoczesna, przyjazna środowisku, sprawdzona, opatentowana i bardzo dobrze oceniana na rynkach zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *