Konsultacje w sprawie COP

Przedstawiciele Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Ukrainy, na zaproszenie ministra środowiska, Marcina Korolca, wzięli udział w dwudniowych konsultacjach w sprawie przygotowań do COP19.

Tegoroczna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19/CMP9) odbędzie się w listopadzie br. w Warszawie. – Nasza dyskusja koncentrowała się wokół tego, jakie elementy są konieczne, by w 2015 r. mógł być osiągnięty konsensus. Ta perspektywa czasowa jest bardzo krótka, dlatego konsultacje, które prowadzimy są bardzo cenne dla wszystkich uczestników procesu. Mamy zaplanowane już kolejne spotkania – podsumował minister Korolec.

Dyskusja (27 i 28 lutego 2013 r.) dotyczyła oceny wyników 18 konferencji Stron UNFCCC w Doha (COP18), oczekiwań wobec konferencji w Warszawie, a także możliwych wspólnych działań w celu uzgodnienia do 2015 r. nowego porozumienia. Ma ono zapewnić udział wszystkich państw konwencji w walce ze zmianami klimatu, stosownie do ich możliwości oraz zgodnie z zasadą wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności i odpowiednich możliwości.

Przedstawiciele uczestniczących w konsultacjach państw przedyskutowali możliwy wynik konferencji w Warszawie. COP19/CMP9 powinien przyjąć plan dojścia do nowego porozumienia, które powinno być uzgodnione w 2015 r. i uwzględniać nową rzeczywistość polityczno-gospodarczą świata.

Podczas spotkania przedyskutowano także m.in. kwestię finansowania tworzonego Zielonego Funduszu Klimatycznego, który ma pomóc państwom rozwijającym się w transformacji w kierunku gospodarek niskoemisyjnych. W tym kontekście wskazywano na konieczność wprowadzania regulacji przez państwa strony Konwencji lub grupy państw, które stymulowałyby działania na rzecz redukcji emisji. Uczestnicy konsultacji podkreślali przy tym konieczność sprawiedliwego podziału zobowiązań redukcyjnych i uznania wkładu już wniesionego przez kraje regionu w tym zakresie.

Przedstawiciele Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Ukrainy krytycznie odnieśli się do sposobu podjęcia decyzji o poprawce z Doha do Protokołu z Kioto (przyjętej podczas ubiegłorocznego COP18 w Doha) oraz jej treści.

W trakcie spotkania minister Korolec, który będzie przewodniczył samej konferencji COP19, a także pracom Konwencji Klimatycznej w 2014 r. podkreślił zasady, którymi będzie się kierował, pełniąc obowiązki Prezydenta COP19/CMP9. – Jako Prezydent COP/CMP zadbam, aby negocjacje były prowadzone w sposób transparentny, a każdy uczestnik procesu negocjacyjnego miał równą i nieskrępowaną możliwość przedstawienia swoich argumentów – powiedział M. Korolec. Konferencja COP19/CMP9 odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, od 11 do 22 listopada 2013 r.

Źródło: www.mos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *