REVITARE z laureatami

Konkurs_revitare_logo_10_6cmWyłoniono laureatów drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Zwrócenie miasta frontem do rzeki, to problematyka pracy dr Dominiki Muszyńskiej-Jeleszyńskiej, nagrodzonej w kategorii projektowo-planistycznej. Na przykładzie Bydgoszczy autorka pokazuje jak ważne jest nadanie impulsu procesowi rozwoju obszarów nadwodnych Polski. Magdalena Vogt, autorka najlepszej pracy w kategorii przyrodniczo-krajobrazowej, dowodzi, że rośliny pnące stanowią idealne narzędzie do rewitalizacji zdegradowanych terenów w centrach miast. Czerpiąc inspiracje z zastosowań pnączy w Dreźnie i Krakowie na obiektach zabytkowych, można tanim kosztem stworzyć niezwykłe, scalone z architekturą kompozycje, ale także tymczasowo podwyższyć jakość miejsc zniszczonych. Czy absolwent psychologii skorzysta z możliwości podjęcia pracy w charakterze społecznego planisty? To pytanie postawione przez  Izabelę Bal, laureatkę nagrody w kategorii społecznej, która podkreśla, że współczesna rewitalizacja nie ogranicza się jedynie do odnowy obiektów w tkance miejskiej, ale również rodzi i powinna rozwiązywać konflikty społeczne. Laureatki głównych nagród reprezentują Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Wrocławski.

Druga edycja REVITARE cieszyła się dużym zainteresowaniem. W konkursie organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach: projektowo-planistycznej, przyrodniczo-krajobrazowej, społecznej oraz techniczno-inżynierskiej. W REVITARE uczestniczyli studenci lub doktoranci z wiodących uczelni w kraju m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Członkowie Jury ocenili 25 zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Agencję Rozwoju Lokalnego w Gliwicach, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Tychy, Eko Park – Park Przemysłowo-Technologiczny Piekary Śląskie, AQUA  Bielsko-Biała, Haldex, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Jastrzębie Zdrój, SARPI Dąbrowa Górnicza, a także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Kopalnia Zabytkowa w Tarnowskich Górach.

W konkursie przyznano trzy nagrody główne, cztery wyróżnienia i dwie nagrody dodatkowe.

Laureaci REVITARE 2013 w poszczególnych kategoriach:

NAGRODA GŁÓWNA

• dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, za pracę „Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji” – kategoria projektowo-planistyczna

• Magdalena Vogt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, za pracę „Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych i publicznych w centrach miast przy użyciu roślin pnących na przykładzie Drezna i Krakowa” – kategoria przyrodniczo-krajobrazowa

• Izabela Bal, Uniwersytet Wrocławski, „Partycypacja społecznych planistów w procesach odnowy obszarów zurbanizowanych„ – kategoria społeczna

WYRÓŻNIENIE

• Emilia Pingot, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, „Koncepcja rewitalizacji dawnych zakładów zbożowych w Brzegu” – kategoria projektowo-planistyczna

• inż. Mateusz Staszczak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, „Rewitalizacja terenów pogórniczych szansą dla rozwoju gospodarczego regionu olkuskiego„ – kategoria przyrodniczo-krajobrazowa

• Marta Kondracka, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, „Metody geofizyczne jako narzędzie wykrywania zanieczyszczeń gruntów spowodowane składowaniem odpadów pogórniczych rud Zn-Pb” – kategoria techniczno-inżynierska

• Monika Działoszyńska-Wawrzkiewicz, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, „Specjacja wybranych metali ciężkich w osadach dennych rzek zmienionych antropogenicznie” – kategoria techniczno-inżynierska

Jury przyznało także dwie nagrody dodatkowe.

UDZIAŁ W KONFERENCJI

• inż. Milena Stettner, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, „Rewitalizacja terenów w rejonie byłych ZNTK w Lubaniu” – kategoria projektowo-planistyczna

• mgr inż. arch. Marta Zawiślak, Pomiar GIG, Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa  w Lublinie, „Wpływ rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych na krajobraz i środowisko naturalne na przykładzie miejscowości Bogdanka” – kategoria przyrodniczo-krajobrazowa

Więcej o konkursie REVITARE na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2013

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 października 2013 r. na VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych (2-4 października 2013 r.) w Ustroniu. Laureaci nagród głównych zaprezentują swoje prace w trakcie sesji tematycznych konferencji.

Szczegóły dotyczące konferencji: www.revitare-conf.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *