Kolej na ekologię

Dla LOTOS Kolej wyzwaniem jest nie tylko świadczenie usług na najwyższym poziomie, ale także kompleksowa dbałość o środowisko. O tym, że takie podejście sprawdza się na co dzień, świadczą przyznawane przez obiektywne gremia certyfikaty.

Spółka otrzymała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania trzech systemów: zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001, zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą PN-N-18001. W październiku 2009 r. spółka otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa Część A, natomiast w listopadzie 2010 r. Certyfikat Bezpieczeństwa Część B –potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

Lokomotywa TRAXX F140 DE

Lokomotywa TRAXX F140 DE

Ekologia to nowoczesność

Spółka wprowadziła autorski program wymiany i modernizacji taboru, przede wszystkim lokomotyw, dzięki czemu dysponuje najnowocześniejszą flotą lokomotyw w Polsce. W planach jest dalsze pozyskiwanie taboru o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych i zwiększenie liczby posiadanych lokomotyw nowej generacji z 15 sztuk (11 TRAXX MS, 3 ES64F4, 1 Maxima 40CC), które eksploatowano w grudniu 2010 r. – do ok. 30 sztuk na koniec 2011 r.

Spółka eksploatuje lokomotywy spalinowe serii SM42, SM48 i M62M, lokomotywy elektryczne serii 181 i 182 produkcji czeskiej oraz najnowszej generacji lokomotywy TRAXX F140 MS i ES64F4. Od maja br. do spółki trafiają nowoczesne lokomotywy spalinowe TRAXX F140 DE (typ BR285). Wymiana taboru trakcyjnego bezpośrednio wpływa na zmniejszenie emisji spalin i zużycia energii elektrycznej.

Smok, który nie dymi

Od początku sierpnia br. LOTOS Kolej wykorzystuje pierwszą od ponad 20 lat wyprodukowaną w Polsce lokomotywę elektryczną E6ACT Dragon. Sześcioosiowy pojazd przeznaczony jest do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych. Przy jego produkcji wykorzystano najnowsze dostępne w branży kolejowej technologie. Wprowadzanie nowoczesnego taboru, to niższe koszty świadczonych usług przewozowych, ale i mniejsza ich uciążliwość dla otoczenia.

Nowoczesny tabor, aby realizował postawione mu zadania, musi być wykorzystywany w sposób efektywny. Na terenie trzech zakładów Grupy LOTOS (w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach) firma eksploatuje i utrzymuje ok. 70 km torów. W obrębie obsługiwanych bocznic spółka obsługuje nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów sterowane elektronicznie, przewoźne urządzenia do przeprowadzania prób hamulców zespolonych pociągów towarowych, nastawnie kolejowe, wagi kolejowe, zajezdnię lokomotyw, kolejową stację paliw, oczyszczalnię cystern oraz warsztat naprawczy.

Tory pod napięciem

LOTOS Kolej użytkuje także zelektryfikowaną przez siebie bocznicę kolejową wraz z torem szlakowym łączącym stację zakładową w Gdańsku i stację Gdańsk-Olszynka. Elektryfikacja była niezbędnym elementem programu rozwoju spółki. Dzięki temu zwiększyła się możliwość wprowadzenia elektrowozów tam, gdzie do tej pory pracowały jedynie lokomotywy spalinowe. Obecnie 88% przewozów i innych prac związanych z transportem kolejowym realizowanych jest przez elektrowozy. Są one bardziej przyjazne środowisku niż nawet najbardziej nowoczesne lokomotywy spalinowe, ponieważ wykorzystują energię elektryczną.

Spółka inwestuje też w rozbudowę nowoczesnego, niezbędnego do zarządzania przewozami systemu informatycznego – System Logistyki Kolejowej (SLK). Umożliwia on m.in. monitorowanie pociągów w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń GPS, kontrolę nad ruchem przesyłek od nadawcy do odbiorcy oraz ułatwia zarządzanie i analizę kosztów przewozów. Ponadto SLK pozwala na stały wgląd w dane dotyczące czasu pracy drużyn trakcyjnych. System ten przekłada się na efektywność realizowanych zadań i gwarantuje planowaną realizację przewozów na poziomie ok. 10 mln ton w 2011 r.

Napełnianie i czyszczenie cystern

Istotnym działaniem podejmowanym przez spółkę w celu ochrony środowiska jest logistyka, co owocuje coraz lepszą infrastrukturą i instalacjami przesyłowymi w rafinerii.

W 2010 r. w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS uruchomiono nowy nalewak kolejowy. Pozwala on na bardziej ekologiczny proces napełniania cystern. Jak szacują specjaliści, z oparów paliwa, dzięki nowemu nalewkowi, można odzyskać rocznie ok. 15 cystern, czyli o 750 t mniej paliwa przedostaje się do atmosfery. Nalewak jest dwustronny – ma po jednym ramieniu nalewczym dla każdego toru. Do nalewu (na każdy z torów) podstawić można jednorazowo 15 cystern kolejowych. Średni czas nalewu jednej cysterny, w zależności od jej pojemności, kształtuje się w granicach od ok. 11 do ok. 14 minut. Daje to możliwość zatankowania do pełna nawet 180 cystern kolejowych na dobę. Roczna wydajność nalewaka z obu ramion wynosi 2,6 mln ton.

Kolejnym strategicznym działaniem w obszarze ekologii w LOTOS Kolej jest modernizacja oczyszczalni cystern kolejowych. Polega to m.in. na zastosowaniu rozwiązań technicznych oraz urządzeń pozwalających na znaczne ograniczenie emisji węglowodorów do atmosfery. Proces parowania, mycia i suszenia cystern jest w pełni hermetyzowany i przez to stał się przyjazny środowisku. Wykorzystywana nowa technologia umożliwia także szybsze i skuteczniejsze oczyszczanie cystern, bez konieczności wchodzenia do wnętrza każdej z nich oraz ogranicza koszty jednostkowe czyszczeń. Zastosowany sposób mycia opiera się na wykorzystaniu urządzeń wysokociśnieniowych oraz specjalnych głowic myjących. Modernizacja oczyszczalni zostanie zakończona w przyszłym roku. Obecnie LOTOS Kolej eksploatuje ok. 3000 wagonów. Przeważająca większość to cysterny paliwowe.

Świadomość odpowiedzialnej pracy

Istotną sprawą w spółce jest budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialnego działania. Żadna firma nie może dobrze działać w oderwaniu od środowiska zewnętrznego. O sukcesie firmy decydują ludzie – pracownicy, fachowa kadra oraz społeczeństwo, w którego otoczeniu spółka funkcjonuje. Spółka inwestuje w zasoby ludzkie i kapitał intelektualny, wzmacnia bezpieczeństwo i ochronę pracy zatrudnionych oraz dba o stan środowiska.

Krzysztof Kopeć, specjalista, Biuro Informacji, Grupa LOTOS

Opublikowano: Ecomanager Numer 9/2011 (18)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *