Klaudyna Gruszecka

Klaudyna Gruszecka jest związana z Kompanią Piwowarską od 1999 r. Od początku swojej pracy w KP odpowiada za kwestie ochrony środowiska, a od 2006 r. także za bhp i elementy zarządzania ryzykiem. Wdrożyła w firmie system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N-18001 i OHSAS oraz zarządzanie procesami w obszarze ochrony środowiska w programie ARIS. Współpracuje z browarami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Zarządza handlem emisjami i opłatą produktową, współpracuje ze stowarzyszeniami Brewers of Europe i Eko-Pak. Brała udział w pracach nad przewodnikiem Browarów Polskich, dotyczącym najlepszych technologii stosowanych w przemyśle piwowarskim (ang. BAT), zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska i wykorzystywanym przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych. Obecnie m.in. tworzy strategię ochrony środowiska i BHP jako element zrównoważonego rozwoju KP oraz odpowiada za podniesienie świadomości pracowników w tych obszarach.

Klaudyna Gruszecka


Klaudyna Gruszecka, kierownik ds. ochrony środowiska i bhp, Kompania Piwowarska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *