Budownictwo bardziej „zielone”

Do 1 października br. Komisja Europejska zbiera opinie na temat sposobu ograniczenia oddziaływania  budynków na środowisko.

Projektowanie, budowa, użytkowanie oraz rozbieranie budynków pochłania dużą ilość zasobów i ma znaczny wpływ na jakość środowiska, zużycie energii oraz zmiany klimatu. Z tego względu bardzo ważne jest doskonalenie technik budowlanych, co może pomóc Europie w osiągnięciu bardziej zrównoważonej gospodarki.

W ramach konsultacji KE pyta  obywateli, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne m.in. o pomysły na zmniejszenie wpływu sektora budowlanego na środowisko oraz uczynienie budynków bardziej przyjaznymi środowisku.

Zdaniem Komisji Europejskiej wpływ budynków na środowisko  znacznie wykracza poza zużycie energii do ich ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. W UE budownictwo stanowi 42% końcowego zużycia energii (podczas użytkowania), 35% emisji gazów cieplarnianych (podczas użytkowania), 50% wszystkich pobranych materiałów stosowanych w budownictwie (budowa i użytkowanie), 30% zużycia wody (w czasie budowy i eksploatacji) oraz 30% wytwarzanych odpadów (podczas budowy, rozbiórki i remontów).

To pokazuje, że istniejące inicjatywy polityczne UE w zakresie efektywności środowiskowej budynków powinny być uzupełnione politykami w zakresie efektywności zasobów, biorąc pod uwagę  szerszy zakres wykorzystania zasobów w budownictwie i  wpływ budynków na środowisko w całym cyklu życia.

Obecnie nie istnieją wspólne kryteria oceny środowiskowej budynków. To powoduje ​​trudności  w uwzględnianiu aspektów środowiskowych w  działalności przedsiębiorstw budowlanych i ich decyzjach zakupowych.

Dostawcy są proszeni m.in. o opinie na temat głównych zagadnień dotyczących ochrony środowiska w sektorze budynków, dostępności danych oraz systemów  oceny i komunikacji środowiskowej budynków.

 Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *