Jak rozmawiać o gazie łupkowym?

Proces europejskich konsultacji ws. gazu łupkowego powinien być transparentny i traktować wszystkie zainteresowane podmioty na równych zasadach. Ministerstwo Środowiska od początku zgłaszało wątpliwości dotyczące ankiety konsultacyjnej przedstawionej przez Komisję Europejską.

Pod koniec marca br. Komisja Europejska zakończyła zbieranie ankiet w ramach konsultacji społecznych w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, m.in. gazu łupkowego. Ministerstwo Środowiska od początku konsultacji zgłaszało Komisji Europejskiej zastrzeżenia dotyczące ankiety, w tym opóźnionego tłumaczenia na język polski czy pytań mogących sugerować odpowiedź. W ankiecie wypełnionej przez MŚ wyrażono także obawę, że wskazane uchybienia mogą skutkować niską przydatnością wyników konsultacji. Uwagi były zgłaszane pisemnie i podczas spotkań roboczych – formalnie i nieformalnie.

Opinię tę przedstawiciele ministerstwa przekazali również podczas posiedzenia specjalnej grupy roboczej powołanej przy Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV), poświęconej tematyce gazu łupkowego. Krytycznie do ankiety odniosły się także niektóre inne państwa członkowskie.

Nic o nas bez nas

Ministerstwo intensywnie zabiegało o głos Polaków w tej ankiecie – wysyłało listy do zainteresowanych organizacji, czy linkowało do ankiety na portalach. Do podzielenia się poglądami na temat możliwości rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych na terenie Unii Europejskiej minister środowiska zapraszał m.in. przedsiębiorców prowadzących poszukiwania, administrację samorządową, think-tanki, instytucje naukowo-badawcze, jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska oraz polskich parlamentarzystów i europarlamentarstów. Informacja na temat konsultacji znalazła się także na stronie ministerstwa.

Opracowywanie wyników

W zeszłym tygodniu KE zapowiedziała, że część odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji nie będzie brana pod uwagę, ale jeszcze nie wyjaśniono, według jakiego klucza będzie przebiegać selekcja. Kwestia weryfikacji danych była także poruszana w trakcie posiedzenia specjalnej grupy roboczej powołanej przy DG ENV. Zgłoszenie uwag do opracowania wyników będzie możliwe dopiero po przedstawieniu przez KE szczegółów w tej sprawie.

Potrzeba rzetelnej wiedzy

Ministerstwo Środowiska, w przekazanej ankiecie wskazywało, że wyniki tak prowadzonych konsultacji nie mogą stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji w zakresie przyszłego wydobywania węglowodorów w Europie. Konieczne jest wykorzystanie w procesie decyzyjnym między innymi dotychczasowych doświadczeń krajów UE w pracach poszukiwawczo-wydobywczych i monitoringu środowiskowym. Istotne jest też przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, która dostarczy mieszkańcom rzetelnych informacji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *