IOS w elektrowni w Rybniku

Do grudnia 2015 r. w elektrowni w Rybniku powstanie instalacja odazotowania spalin. Dzięki niej zostanie zredukowana emisja tlenkow azotu (NOx) z dwóch bloków o 50-70%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji odazotowania spalin w elektrowni w Rybniku, EDF wybrał ofertę konsorcjum Strabag – Strabag Energy Technologies.

Planowana instalacja dla dwóch bloków w elektrowni w Rybniku pozwoli zredukować emisje NOx z tych bloków o 50 – 70% i tym samym spełnić wymogi środowiskowe dotyczące poziomu emisji NOx zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive), przyjętą przez Parlament Europejski w październiku 2010 r. i mającą obowiązywać dla tych bloków od 1 stycznia 2016 r.

Umowa podpisana z konsorcjum zawiera również opcje na dwa pozostałe bloki elektrowni.

Zakończenie prac przy pierwszych dwóch blokach planowane jest do grudnia 2015 r.

 Źródło: EDF Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *