Innowacyjna gospodarka warta uwagi

Ekosfera coraz częściej stanowi jeden z obszarów zainteresowania firm. Przedsiębiorstwa wyróżniające się pod względem aktywności ekologicznej otrzymują nagrody EMAS. System ma promować działalność środowiskową.

W systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) zarejestrowane są organizacje, których polityka opiera się na zarządzaniu środowiskowym. W Polsce EMAS nadzorowany jest przez Ministerstwo Środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. – Lubię mówić o EMAS-ie jako o swoistym know-how, pozwalającym firmom realizować cele biznesowe w sposób odpowiedzialny środowiskowo, czyli efektywnie, oszczędnie i ekologicznie – mówi Maciej Krzyczkowski z GDOŚ-u. Zarejestrowane firmy największe korzyści czerpią z oszczędności zużycia zasobów i energii. Ważną zaletą jest również zapewnienie zgodności z prawem ochrony środowiska – dodaje M. Krzyczkowski.

W drodze do prestiżu

W 2005 roku Komisja Europejska po raz pierwszy postanowiła docenić firmy za realizację założeń ekologicznych i od tamtej pory nagrody EMAS przyznawane są cyklicznie. Laureaci spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi z zakresu ochrony środowiska, zalecane w unijnych dyrektywach. Nominacja do nagrody może zostać przyznana w sześciu kategoriach: mikro-, małe, średnie i duże organizacje oraz małe i duże organy administracji publicznej. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są firmy, które działania z zakresu ekoinnowacji wdrożyły w ciągu ostatnich trzech lat. Warunkiem jest jednak wykazanie przez wnioskującego, że był zarejestrowany w EMAS przez przynajmniej rok.

Warunek wyboru

Nagrody są przyznawane na podstawie kryteriów głównych i dodatkowych. Te pierwsze opierają się na wskazaniu efektów działalności środowiskowej przez tworzenie i wprowadzanie innowacji ekologicznych („innowacyjność” innowacji środowiskowej). Ważne jest tutaj określenie wartości oferty firmy, wskazanie grupy docelowej klientów i kanałów dystrybucji. Drugi i ostatni wyznacznik główny to poprawa działalności środowiskowej, określona w sposób bezwzględny lub w skali intensywności podejmowanych aktywności.

Kryteria dodatkowe mają natomiast pozwolić na szczegółową charakterystykę praktyk stosowanych przez organizacje. Pierwsze z nich wskazuje na zaangażowanie dostawców, usługodawców oraz klientów. Konieczny jest również kontakt z pracownikiem. Przedstawiciele każdego szczebla organizacyjnego firmy muszą mieć wpływ na zarządzanie środowiskowe. Strategia określona w statucie firmy powinna być konsultowana ze społeczeństwem. Wskutek wdrażania systemu EMAS można pracować nad nowymi pomysłami, stanowiących fundament przyszłych projektów. Kolejne kryterium to potencjał powielania i analiza porównawcza. Należy podzielić się z innymi organizacjami efektami podjętych działań. Jest to możliwe na konferencjach, czy też poprzez sieci biznesowe. Element ten jest cenny ze względu na możliwość analizy porównawczej danej firmy ze skutkami działań, które zostały zaobserwowane w całym jej sektorze. Ostatnim aspektem jest zaangażowanie operacyjne, które pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, związanych ze zrównoważonym rozwojem i działalnością środowiskową. Wyznacznikami zaangażowania mogą być środki ulokowane w działaniach środowiskowych oraz ramy czasowe, które są potrzebne do wdrożenia ekoinnowacji.

Po pierwsze: unowocześnienie

Tegoroczna edycja konkursu wyróżniła firmy, które wykazały się innowacyjnymi działaniami z zakresu ochrony środowiska. Aktywność firm musi być udokumentowana w deklaracji środowiskowej i podlega ocenie niezależnego jury EMAS ds. nagród. Komisja konkursowa określa poziom innowacyjności zgodnie z definicją podaną przez OECD i Eurostat, mówiącą o innowacjach jako nowych lub ulepszonych produktach, procesach, metodach organizacyjnych w praktykach biznesowych, organizacji miejsca pracy lub stosunków zewnętrznych.

Unia Europejska coraz częściej postrzega ekoinnowacje jako główną siłę napędową ekologicznego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich. Nowoczesność powinna znaleźć się wśród wartości stanowiących podwaliny kodeksów etycznych, obowiązujących w firmach. Wzorce bezpośrednio wpływają na sposób prowadzenia biznesu, a tym samym lepsze wykorzystywanie zasobów i ograniczenie oddziaływania na otoczenie. W praktyce przekłada się to na powstanie nowych technik oraz usług, które mają zapewnić wymierne korzyści dla środowiska. Konkretnych przykładów nie trzeba szukać daleko – za wzór może posłużyć Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z Tych, zdobywca głównej nagrody tegorocznego EMAS Awards w swojej kategorii. Organizacja jest krajowym i europejskim liderem w sektorze gospodarki wodno-ściekowej pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii – podsumowuje Maciej Krzyczkowski z GDOŚ-u. Zakład produkuje odnawialną energię z biogazu. W skali miesięcznej przekracza poziom 150% w stosunku do zużycia energii w oczyszczalni ścieków. Oprócz tego Centrum jest skutecznym ambasadorem, popularyzującym świadomość ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu.

Wprowadzane w przedsiębiorstwach ekoinnowacje mają być promowane i powielane w całej Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że jednym z efektów wdrażania nowatorskich rozwiązań jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, nagrodzone firmy mogą zainspirować inne podmioty do podejmowania podobnych działań. Może warto dołączyć do tego grona?

 Polski laureat EMAS Awards 2015

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach zostało jako jedyne w kraju zostało nagrodzone w kategorii małe organizacje administracji publicznej.

Dawid Lemanowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *