Innowacje w zakresie zielonych technologii

Ogłoszono konkurs do nowego programu finansowanego z funduszy norweskich – „Innowacje w zakresie zielonych technologii”. Jego operatorem jest norweska instytucja – Innovation Norway. Wnioski będzie można składać  od 28 lutego do 28 maja br.

Beneficjentami programu mogą być polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi ponad 17,7 mln euro. Minimalna  kwota dotacji wynosi 170 tys. euro, natomiast maksymalna 1,5 mln euro.  

Już teraz można aplikować o środki na sfinansowanie podróży do Norwegii w celu nawiązania partnerstwa.

Więcej informacji na stronie www.norwaygrants-greeninnovation.no Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Źródlo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *