Innowacja w oczyszczaniu wód

W krajach rozwijających się i uprzemysłowionych znacznie zmniejszają się zasoby wody pitnej. W związku z tym fińskie Centrum Badań Technicznych VTT opracowało prosty i niedrogi zestaw testowy, który wykrywa w wodzie obecność związków fenolowych.

Metoda opracowana przez  Centrum Badań Technicznych (ang. Technical Research Centre) bazuje na reakcji chemicznej. Za pomocą niewielkiego wskaźnika określane jest to czy dana próbka wody zawiera związki fenolowe czy też nie. Jeśli tak, to wskaźnik w ciągu zaledwie kilku minut zmienia swoją barwę. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek w ciągu dwóch-trzech lat.

Wysoki poziom związków fenolowych w wodzie jest problemem szczególnie w krajach uprzemysłowionych, gdzie zaproponowana przez VTT innowacja może być wykorzystywana nie tylko w przemyśle i rolnictwie, ale także przez inspektorów sanitarnych, wodociągowców, a nawet konsumentów.

Zestaw testowy może być także przydatny w krajach rozwijających się. Wyczerpywanie się zasobów wodnych, wzrost cen tego surowca, nieodpowiednie systemy kanalizacyjne oraz duże odległości między miejscem poboru próbek a laboratorium zwiększają zapotrzebowanie na proste i niedrogie metody badań, które mogą być stosowane lokalnie.

Toksyczne i szkodliwe dla środowiska związki fenolowe zawarte w ściekach przemysłowych są bardzo niebezpieczne. Przykładowo, chlorofenole powodują choroby nowotworowe wątroby i nerek. W ściekach przemysłowych stężenie fenoli może być nawet wyższe niż kilkaset miligramów na litr. Obecnie trwają prace nad dokładnością testu.

Związki fenolowe są stosowane jako surowiec w przemyśle chemicznym do produkcji polimerów, żywic fenolowych, materiałów wybuchowych, pigmentów i leków. Fenole można również znaleźć w ściekach pochodzących z przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, przetwórstwa drewna, tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, powłok i skór.

VTT wraz z Uniwersytetem w Helsinkach opracowali zestawy testów jakości wody we współpracy ze swoimi partnerami przemysłowymi.

Źródło: VTT Technical Research Centre of Finland

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *