Biopaliwa i biokomponenty w NCW

Zwiększenie obowiązku zapewnienia udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw i biopaliw ciekłych nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018, przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy sprzedający, zbywający w innej formie lub zużywający na własne potrzeby paliwa i biopaliwa ciekłe są zobowiązani do stosowania określonej w NCW ilości biokomponentów. W latach 2014–2016 będzie to 7,10%. czyli poziom obowiązujący w 2013 r. Natomiast w latach 2017 i 2018 odpowiednio 7,80% i 8,50%.

Nowe przepisy wpłyną na tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację terenów wiejskich w zakresie produkcji rolniczej na cele energetyczne. Przyczynią się także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w paliwa i związanym z tym zmniejszeniem zależności od importu ropy naftowej. Wykorzystanie biokomponentów w transporcie wpłynie też na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji KE.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *