II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych

Już tylko kilka dni zostało na zgłoszenia filmów do konkursu na najlepsze krótkie filmy popularyzujące zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 lipca. Udział w konkursie i Festiwalu jest bezpłatny.Organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które posiadają krótkie (do 5 minut) filmiki mówiące o swoich działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR do przesłania filmu i udziału w konkursie. Do pokazu podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia  17  globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny.

Więcej informacji: http://www.17celow.pl/.

Miejsce i ważne terminy II edycji Festiwalu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 31 lipca 2017 r. We wrześniu powstanie szczegółowy program Festiwalu i będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. Festiwal jako imprezę jednodniową zaplanowano na 5 października 2017 r (czwartek) w Collegium Da Vinci w Poznaniu.  Niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów).Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Festiwalu: www.17celow.pl.


Co to jest film odpowiedzialny?

II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.
Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Żadna osoba, żaden region, kraj czy grupa ludzi nie może zostać pominięta. Zrównoważone Cele Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja,  równość płci
i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie.


Idea

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie.  17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte.  W 2016 roku w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą  była pierwsza edycja Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. „Obraz filmowy niejednokrotnie przemawia bardziej niż np. broszury czy krótkie notki” – mówi Joanna Skałuba z Fundacji Res Severa, pomysłodawca Festiwalu – „Dlatego też uznaliśmy, że najlepszą formą przekazania informacji i poruszenia ważnych społecznie kwestii jest projekcja wybitnych filmów dokumentalnych związanych z tematyką wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska połączona przedstawieniem filmów różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy organizacji pozarządowych mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach”. Organizatorzy zamierzają podobnie jak w roku ubiegłym pokazać, że kwestie społecznej odpowiedzialności można przedstawić w wyjątkowo wartościowy i na wysokim poziomie artystycznym sposób.

O I edycji Festiwalu „17 Celów” w 2016 roku

Festiwal został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). FOB to największa, najstarsza
i najbardziej prestiżowa organizacja zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce. W tym roku opublikowany został jubileuszowy (15) Raport Dobrych Praktyk. O Festiwalu „17 Celów” była mowa w kontekście nowego trendu w biznesie – powiązania CSR z SDGs (strona 18 raportu; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). W ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” znalazł się wśród ocenianych praktyk. Mieszkańcy Poznania oraz internauci uznali festiwal upowszechniający 17 globalnych celów ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals) za najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku.

Źródło: Fundacja CSR Res Severa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *