Grupa Azoty członkiem CEEP

Grupa Azoty została 21. członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP),  międzynarodego stowarzyszenia non-profit, reprezentującego  szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Jego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze.

Celem nadrzędnym CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w tym regionie Europy. Stowarzyszenie działa od czerwca 2010 r. Jego członkami  są firmy i placówki naukowe z Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Polski.Obecnie CEEP liczy 21 członków. Trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja.

Grupa Azoty jest niezwykle ważna dla kondycji i rozwoju polskiej gospodarki. Cieszę się, że łączymy nasze siły, że będziemy współpracować – podkreśla Janusz Luks dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partner (CEEP).

Warto podkreślić, że Grupa Azoty jest dużym konsumentem nośników energii, a w szczególności gazu, jako surowca, a także dla celów grzewczych. Cena nośników energii/surowców i samej energii elektrycznej jest istotnym elementem kalkulacyjnym rzutującym na konkurencyjność produktów Grupy Azoty. Sprawy emisji, CO2 i NO są również bardzo ważne i będą coraz ważniejsze w świetle zaostrzających się warunków emisyjnych.

Chcemy nie tylko korzystać ze zdobytych kompetencji i wypracowanych rozwiązań CEEP, ale być jego aktywnym członkiem na forum Unii Europejskiej. Osobiście będę się angażował w tę działalność, ponieważ kwestie surowcowe, energetyczne oraz środowiskowe odgrywają kluczową rolę w działalności nie tylko Grupy Azoty, ale całego europejskiego przemysłu. Stowarzyszenie CEEP poprzez aktywizację wielu różnych środowisk stanowi świetną platformę dyskusji i współdziałania w ramach tej problematyki – powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Źródło: Central Europe Energy Partners

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *