GREEN WEEK 2013

W Brukseli rozpoczął się Zielony Tydzień (ang. Green Week). Podczas tego wydarzenia europejscy eksperci będą starali się dostosować podejście UE do kwestii ochrony środowiska.

Od wielu lat unijne przepisy przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Europie. Mimo to mieszkańcy niektórych najbardziej zaludnionych miast i regionów w dalszym ciągu odczuwają negatywne skutki złej jakości powietrza. W części z nich wdychane powietrze znacznie przekracza unijne normy jakości, które dotyczą takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon i dwutlenek azotu. Niezbędne jest zatem podejmowanie dalszych działań.

Niemal co piąty Europejczyk uważa, że UE powinna zaproponować bardziej zdecydowane środki, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Odpowiedzią na to są propozycje Komisji Europejskiej w zakresie usunięcia niedociągnięć w obecnie obowiązujących przepisach. W ramach  przeglądu przepisów KE otrzymała uwagi zainteresowanych osób, które uczestniczyły w dwóch internetowych konsultacjach społecznych. Drugie konsultacje zakończyły się 4 marca 2013 r. i wkrótce będą opublikowane ich wyniki.

Komisja Europejska weźmie również pod uwagę wyniki tegorocznej konferencji, która odbędzie się w ramach Zielonego Tygodnia w Brukseli. Prawie 3 tys. naukowców, przedsiębiorców, obrońców środowiska i urzędników państwowych będzie zastanawiać się nad tym, co zrobić, aby poprawić jakość powietrza w Europie. Każdy może się zgłosić do udziału w sesjach dyskusyjnych, które będą transmitowane na żywo w internecie.

Konferencję zainauguruje  dyskusja na temat aktualnego stanu jakości powietrza i skutków jego zanieczyszczenia dla ludzi, które obejmują np. przedwczesne zgony spowodowane chorobami układu oddechowego, układu krążenia i chorobami nowotworowymi.

Uczestnicy forum poznają główne ustalenia trwającego przeglądu polityki UE w zakresie jakości powietrza i niektóre z najważniejszych opcji strategicznych, jakie brane są pod uwagę. Są one zgodne z przyjętym przez Komisję programem działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. Ponadto w ramach spotkania omówione zostaną główne sposoby skutecznego wdrożenia przepisów UE w zakresie jakości powietrza i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Uczestnicy zastanowią też się nad najbardziej obiecującymi rozwiązaniami i zasobami służącymi osiągnięciu poprawy jakości powietrza w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozważą także główne etapy działań.

Jesienią br. Komisja zamierza przedstawić pakiet propozycji legislacyjnych na ten temat.

W ramach Zielonego Tygodnia około 50 wydarzeń odbędzie się również poza Brukselą, m.in. w Wielkiej Brytanii. Przykładowo, 7 czerwca 2009 r. w Leicester zorganizowane zostaną warsztaty na temat innowacyjnych rozwiązań w celu zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy jakości powietrza w regionie.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *