Green Alley Award 2015 – przez Londyn do Berlina – łączy zielone pomysły

gaa

Programi Green Alley Award 2015 wspiera Europejskie przedsięwzięcia skupione na zasadzie „circular economy” – gospodarki zamkniętego obiegu (projektowanie produktu w taki sposób, aby jego demontaż, przetworzenie i ponowne użycie nie powodowały powstawania odpadów) ! Szukamy najlepszych pomysłów biznesowych wpływających na poprawę gospodarki odpadami i recyklingu.

Wszyscy chętni – przedsiębiorcy już działający oraz nowe firmy powstające na terenie całej Europy – mogą zgłaszać się do konkursu do 15 sierpnia 2015 r.

Organizatorem Green Alley Award jest berlińska firma Green Alley Investment GmbH zajmująca się inwestowaniem w zielony biznes. Wspólnie z Londyńskim, społecznym akceleratorem biznesowym Bethnal Green Ventures i wiodącą niemiecką platformą  croudfoundingu Seedmach, szukają najlepszych „zielonych” pomysłów, które mogłyby mieć udział w rozwoju przemysłu związanego z odpadami i ich recyklingiem.

Firmy rozpoczynające swoją działalność, pomysły i projekty biorące udział w konkursie powinny być zaangażowane  w „circular economy“ (biznes obiegu zamkniętego) poprzez:

  • Redukcję, ponowne użycie i recykling przemysłowych lub komunalnych strumieni odpadów, takich jak: odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, panele słoneczne, odpady handlowe lub przemysłowe, plastik, itd.;
  • Zastępowanie nieodnawialnych zasobów, pochodzącymi z recyklingu lub w pełni  nadających się do recyklingu materiałami;
  • Naprawianie lub przerabianie, jak również wydłużanie cyklu życia produktów;
  • Zwiększanie ponownego użycia i recyklingu produktów i materiałów;
  • Projektowanie produktów biorąc pod uwagę ich wpływu na środowisko podczas całego cyklu ich życia;
  • Zamknięcie „pętli“ produktów poprzez ich recykling i odnowienie;
  • Zwiększanie świadomości na temat recyklingu i zrównoważonego rozwoju przez nowe usługi, produkty i technologie;
  • Zwiększanie odpowiedzialności producenta i zgodności z europejskim regulacjami związanymi z odpadami.

Kluczowym celem konkursu jest wzmocnienie innowacyjności w „green and circular economy“ poprzez łącznie wiodących start–upów w Londynie i Berlinie. Partnerem programu jest ERP, który jako ekspert w dziedzinie recyklingu będzie oceniać wszystkie konkursowe zgłoszenia, oraz jako członek jury wybierze jednego zwycięzcę Green Alley Award 2015. Finaliści zostaną zaproszeni na fascynujące, jednodniowe wydarzenie w Berlinie, na którym będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami jakie niesie zielona gospodarka.

Uczestnicy konkursu będą brali udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów działających w branżach związanych z ekologią, w czasie których będą mogli zdobyć cenne rady na temat tego, jak rozwijać swoje ekologiczne pomysły.

W ostatnim etapie konkursu uczestnicy będą konkurowali ze sobą w finale – każdy z nich będzie miał tylko 3 minuty na przedstawienie swojego pomysłu specjalistom zasiadającym w jury. Najciekawszy, najbardziej przekonywujący pomysł otrzyma nagrodę pieniężną oraz nagrody dodatkowe o łącznej wartości 20 000 euro; dodatkowo zwycięzca otrzyma możliwość dalszej prezentacji swojego pomysłu w celu pozyskania inwestora lub skorzystania z „crowdfundingu” czyli  finansowania poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.
Więcej informacji na stronie www.green-alley-award.com oraz ERP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *