Gospodarka cyrkularna symulatorem rozwoju kraju

O przygotowaniach Polski do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz o szansach i zagrożeniach wynikających z wdrożenia tych rozwiązań, ze Sławomirem Mazurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Marta Siatka, koordynator konkursów redakcyjnych firmy Abrys.

Jakie są szanse i zagrożenia dla Polski związane z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to odejście od modelu linearnego, czyli opartego na zasadzie „weź – zużyj – wyrzuć”, i przejście na model cyrkularny. Zatem śmieci stają się surowcem, który można ponownie wprowadzić do gospodarki. Dzięki takiemu podejściu podwyższamy jakość surowców wtórnych. Dobrze realizowany recykling zawsze był i będzie jednym z kluczowych procesów przetwarzania odpadów, który przyczynia się do poprawy jakości powietrza, wody i gleby. Moim zdaniem, z wdrażania GOZ-u Polska może tylko czerpać korzyści. Poddawania odpadów recyklingowi przełoży się na stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Niezbędna jest także edukacja ekologiczna, ponieważ GOZ to nowa tematyka. W jaki sposób resort środowiska zamierza zwiększać świadomość Polaków w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest elementem tzw. edukacji odpadowej, już prowadzonej przez resort. Warto jednak nadmienić, że obecnie resort środowiska przywraca należną rangę i rolę edukacji ekologicznej przez harmonijne działania, które obejmują przekaz zarówno w mediach tradycyjnych, jak i za pośrednictwem tzw. kanałów społecznościowych. Naszym sukcesem jest zorganizowanie konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”, podczas której swoimi doświadczenia w zakresie GOZ-u podzielili się polscy samorządowcy, prezentujący m.in. małe przydomowe instalacje. Kolejną okazją do przybliżenia zasad gospodarki cyrkularnej był mój aktywny udział w seminarium „Gospodarka o obiegu zamkniętym – jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian?” Uczestnicy seminarium, w tym przedstawiciele Instytutu Sobieskiego i Konfederacji Pracodawców Lewiatan, zgodzili się, że istotną kwestią w zakresie circular economy jest zrozumienie i rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców wiedzy o korzyściach płynących z tego rozwiązania. Oczywiście nie można zapomnieć o tegorocznych targach Pol-Eco-System, których przewodnim tematem była: „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako szansa dla rozwoju terenów niezurbanizowanych”. Podczas targów przedstawiciele Ministerstwa Środowiska podkreślali korzyści płynące z recyklingu i ponownego użycia surowców. Cieszy mnie także fakt, iż w trakcie Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON nie zabrakło debaty na temat circular economy.

Jakie przepisy należy wprowadzić lub zmienić i na jakim etapie są prace legislacyjne związane z circular economy?

Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za inicjatywy legislacyjne związane z gospodarką odpadami. Przewiduje się nowelizację sześciu dyrektyw w celu będzie ułatwienia wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie prace nad regulacjami w zakresie circular economy prowadzi też Komisja Europejska. W grudniu 2015 r. opublikowała ona plan działania Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera on wytyczne obejmujące wszystkie etapy życia produktu – od jego projektowania, przez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Całość wywiadu opublikowano w dodatku podsumowującym XVII edycję Konkursu o Puchar Recyklingu

fot.. Archiwum MŚ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *