Finaliści QLA 2014 znani

611.005

Dzikie pszczoły oraz jedyny w Polsce wąż dusiciel gniewosz plamisty – być może mało kto o tym wie, ale to mieszkańcy Kopalni Górażdże, a zarazem tematy badań naukowych, które będą realizowane w ramach drugiej edycji międzynarodowego konkursu przyrodniczego Quarry Life Award. Obejmuje on blisko 400 projektów związanych z ochroną bioróżnorodności, zgłoszonych przez przedstawicieli 22 krajów z czterech kontynentów, a łączna pula nagród wynosi 260 tysięcy euro. Właśnie poznaliśmy pięciu finalistów polskiej edycji Konkursu. 

Głównym celem konkursu Quarry Life Award – Odkryj pokłady przyrody jest promowanie ochrony bioróżnorodności na terenach kopalń surowców mineralnych koncernu HeidelbergCement oraz popularyzacja wiedzy na temat bogatych walorów przyrodniczych tych terenów. Ogłoszona jesienią 2013 r. polska edycja wzbudziła duże zainteresowanie środowiska akademickiego i organizacji przyrodniczych. W Jury konkursu zasiedli naukowcy-przyrodnicy z Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiego oraz przedstawiciele dyrekcji Grupy Górażdże pod przewodnictwem dr hab. Arkadiusza Nowaka (Uniwersytet Opolski). Spośród 22 propozycji jury konkursu wybrało 5 najciekawszych, które będą realizowane od marca do września tego roku w trzech kopalniach należących do Grupy Górażdże: w Kopalni Wapienia „Górażdże” w województwie opolskim i w 2 kopalniach kruszyw naturalnych: Nowogród Bobrzański k. Zielonej Góry (woj. lubuskie) oraz Wójcice k. Nysy na Opolszczyźnie.

  1. Zespół przyrodników z wrocławskiego Stowarzyszenia „Natura i Człowiek” będzie prowadził badania nad występowaniem dzikich pszczół na terenie kopalni Górażdże. Celem projektu jest skatalogowanie gatunków występujących na kopalni oraz przygotowanie wytycznych do działań rekultywacyjnych uwzględniających czynną ochronę tych najważniejszych przyrodniczo i gospodarczo owadów zapylających.
  2. Towarzystwo Herpetologiczne „Natrix” z Wrocławia przeprowadzi kompleksową inwentaryzację płazów i gadów występujących w Kopalni Górażdże ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk gniewosza plamistego, niezwykle rzadkiego i jedynego w Polsce gatunku węża dusiciela.
  3. Na terenie kopalni surowców mineralnych Nowogród Bobrzański młodzi przyrodnicy i specjaliści od rekultywacji ze studenckich kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zajmą się badaniami szaty roślinnej wyrobiska oraz terenów przyległych, jak również analizą glebowego banku nasion. Uzyskane wyniki badań posłużą do optymalizacji technik rekultywacyjnych.
  4. Drugi projekt, który będzie realizowany w Nowogrodzie Bobrzańskim, dotyczy kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów i stworzenie ścieżki przyrodniczej. Tej próby podejmą się studenci i naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem dr Krystyny Walińskiej.
  5. Damian Chmura z Uniwersytetu Śląskiego i Tadeusz Molenda z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej przeprowadzą badania, których celem będzie wykazanie, jak stosunki wodne i hydrochemiczne wpływają na bioróżnorodność wyrobisk. Realizacja projektu będzie wymagała przeprowadzenia badań porównawczych na terenie trzech kopalni.

30 000 euro dla najlepszego projektu

Do tegorocznej edycji Quarry Life Award zgłoszono ponad 390 projektów z całego świata. – Dla koncernu HeidelbergCement organizowany Konkurs jest drogą do promowania wyjątkowych walorów przyrodniczych kopalni i nieustannego podnoszenia standardów ochrony bioróżnorodności we współpracy z wiodącymi uczelniami – powiedział Daniel Gauthier, członek Zarządu HeidelbergCement i członek Międzynarodowego Jury Konkursu QLA.

W listopadzie 2014 r. zostanie wyłonionych trzech laureatów z każdego kraju oraz sześciu zwycięzców na szczeblu międzynarodowym. Autorzy 3 najwyżej ocenionych projektów na szczeblu krajowym otrzymają podczas gali finałowej czeki o łącznej wartości blisko 40 tys. zł (9,5 tys. euro). Zwycięzca zdobędzie nagrodę w wysokości 5 000 euro, laureat II miejsca otrzyma czek na kwotę 3 000 euro, natomiast 1 500 euro to nagroda za III miejsce. Każdy z projektów będzie oceniany również w klasyfikacji międzynarodowej. Pula nagród międzynarodowych wynosi 80 000 EUR. Ponadto najlepszy projekt 2. edycji QLA zostanie nagrodzony kwotą 30 000 EUR.

Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – koordynator polskiej edycji QLA:

malgorzata.dabrowska@gorazdze.pl

kom. 601 096 879

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *