II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Wczytuję mapę...

Date/Time
Date(s) - 21/03/2014
All Day

Location
Ministerstwo Gospodarki

Category(ies) No Categories


II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

21 marca 2014

Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami. Modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast. Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Udział w forum jest bezpłatny.

Ze względu na wymogi Ministerstwa uprzejmie prosimy o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowywany przy wsparciu  Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu – fundamentalnym dla wszystkich działów naszej gospodarki i środowiska. Wspiera on m.in. proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, która docelowo dotyczyć będzie praktycznie wszystkich obszarów gospodarki począwszy od przedsiębiorstw energetycznych a skończywszy na gospodarstwach domowych. Nierozerwalnie wiązać się ona będzie z poprawą i ujednoliceniem poziomu infrastruktury technicznej. Aby przyspieszyć proces wdrażania gospodarki niskoemisyjnej określone powinny zostać poziom jej energochłonności (co wiąże się z wyznaczeniem celu na 2050 r. oraz celów pośrednich) oraz inne działania niezbędne do sfinalizowania tego założenia. Decydujące znaczenie mogą mieć tu zwłaszcza usprawnienia w trzech sektorach gospodarki.

Wiodącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w UE ma odegrać również sektor energetyczny, ponieważ w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej spodziewana jest docelowo redukcja emisji o 93-99%, czyli niemal całkowite jej wyeliminowanie. Efekt ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii i rozproszonego jej wytwarzania, co, z uwagi na pewne charakterystyczne dla tych rozwiązań uwarunkowania (na przykład zmienna produktywność odnawialnych źródeł energii), będzie wymagało też wdrożenia w jak najszerszym zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

Duże możliwości dotyczą budownictwa, w tym budynków publicznych. Zakłada się, że podjęcie szerokich działań dotyczyć będzie termomodernizacji istniejącej infrastruktury mieszkalnej, a także dalszego zaostrzania standardów w stosunku do nowych obiektów. Budownictwo pasywne jest propagowane na terenie całej Europy. Co roku notowany jest 100% wzrost liczby tego typu domów, podczas gdy w Polsce nadal jest ich zbyt mało. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są polskie przepisy, które nie motywują do rozwoju budownictwa niskoemisyjnego. Powinniśmy zatem podjąć działania zmierzające do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

Nowoczesny system transportowy musi zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia sprawnej i wydajnej infrastruktury, która sprzyjałaby rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie służyła celom gospodarki niskoemisyjnej. Najwięcej środków ze wsparcia UE przeznaczonych będzie na ograniczanie emisji właśnie w tym sektorze. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że na realizację projektów w ramach nowego programu Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone 24,158 mld euro (ponad 100 mld zł), z czego transport pochłonie najwięcej, bo aż 17,5 mld euro. Dokończenie budowy spójnej sieci tranzytowej w Polsce, poprawa konkurencyjności ekologicznych form transportu oraz integracja wszystkich gałęzi tego sektora są jednym z priorytetów w procesie transformacji gospodarki, która byłaby konkurencyjna, a jednocześnie spełniała wymogi niskiej emisyjności.

Zatem tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *