Europejski Menedżer Energii

Depositphotos/L. GlasnerKrajowa Izba Gospodarcza (KIG) rozpoczęła projekt, w ramach którego można zdobyć certyfikat Europejskiego Menedżera Energii oraz osiągnąć roczne oszczędności zużycia energii w zakładzie przemysłowym w wysokości ok. 300 MWh.

W lipcu br. KIG wraz z dziewięcioma partnerami z krajów UE, rozpoczęła realizację projektu pt. „EUREMplus: Boost Energy Efficiency in Manufacturing SMEs by Extending European EnergyManager Training and Network1”. Jego koordynatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa z Norymbergii.

Celem projektu jest sprawienie by funkcjonujący już i sprawdzony w realiach komercyjnych program EUREM był bardziej przystępny dla większej liczby przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych lub średnich z sektora produkcji, aby umożliwić im poprawę efektywności energetycznej i wzrost konkurencyjności.

EUREM jest wystandaryzowanym, międzynarodowym programem szkolącym menedżerów energii, składającym się z kursu, samokształcenia, praktyki oraz wymiany doświadczeń w sieci uczestników kursu. Powstał na obszarze czterech krajów uczestniczących w projekcie programu IEE realizowanym w latach 2003-2005, a następnie został rozszerzony na dalsze dziewięć krajów, również w ramach programu IEE w latach 2006-2009 w projekcie EUREM.NET.

Od tego czasu EUREM oferuje regularne szkolenia i funkcjonuje na zasadach komercyjnych bez wsparcia finansowego, przyłączając kolejne kraje i powiększając liczbę absolwentów, których liczba w 2011 r. wyniosła 2500.

Statystyczny uczestnik kursów, które odbyły się do tej pory, stworzył koncepcję oszczędności energii w swojej firmie 750 MWh/rok,  a 80% tych koncepcji została z powodzeniem wdrożona.

W ramach projektu EUREMplus program EUREM zostanie rozszerzony na sześć nowych krajów – Bułgarię, Cypr, Chorwację, Macedonię, Polskę i Rumunię.

Jego elementem będzie kurs dotyczący zarządzania i inżynierii energii. Zgodnie ze standardem EUREM będzie się on składał z ok. dwudziestu modułów tematycznych w formie wykładów, ćwiczeń, obliczeń, analizy studiów przypadku oraz z samodzielnie wykonanej pod okiem eksperta koncepcji oszczędności energii we własnym zakładzie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 80% zaplanowanych projektów usprawnień w przedsiębiorstwach uczestniczących w programie EUREM zostało wdrożonych do praktyki. Na tej podstawie aktualny projekt zakłada, że średnio każdy uczestnik kursu osiągnie dla przedsiębiorstwa, które reprezentuje, 300 MWh oszczędzonej rocznie energii, co przekłada się na 42,8 toe/rok i redukcję 132 ton CO2 /rok, a także inwestycje rzędu 51 000 euro. Należy nadmienić, że w Niemczech, Czechach i Austrii kursy odbywać się będą na zasadach komercyjnych, tj. bez dofinansowania.

Uczestnicy projektu EUREMplus, reprezentujący kadrę techniczną lub zarządczą zakładów przemysłowych, którzy ukończą kurs zdanym testem końcowym i przedłożą projekt usprawnienia oszczędności energii, otrzymają międzynarodowy certyfikat Europejskiego Menedżera Energii.

Ośrodkami eksperckimi, z których kompetencji będzie korzystała i współpracowała KIG przy realizacji projektu będą Izba Przemysłowo-Handlowa w Norymberdze, Energieinstitut der Wirtschaft z Wiednia oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii w Warszawie.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *