Europejczycy chcą być „eko”

Większość Europejczyków byłaby gotowa zmienić swoje nawyki i kupować produkty bardziej przyjazne środowisku – tak wynika z najnowszego sondażu Komisji Europejskiej. Wielu respondentów uważa jednak, że brakuje im szczegółowych informacji o produktach i nie ma zaufania do zapewnień producentów co do ekologicznego ich charakteru.

Wyniki sondażu „Postawy Europejczyków wobec tworzenia jednolitego rynku produktów ekologicznych” wskazują na to, że ponad trzy czwarte respondentów jest gotowych zapłacić więcej za produkty przyjazne dla środowiska, pod warunkiem, że będą mieć pewność, iż deklaracje producenta są zgodne z prawdą (77%). Tylko nieco ponad połowa obywateli UE (55%) czuje, że posiada wystarczającą wiedzę o tym, jaki wpływ na środowisko mają kupowane i używane przez nich produkty.

Wszyscy chcielibyśmy oczywiście, żeby na sklepowych półkach było więcej produktów ekologicznych. Z tego sondażu wynika jednak, że w przeważającej większości decyzje o zakupie podejmujemy bez przekonania i nie ufamy deklaracjom producentów. Nie jest to dobre ani dla konsumentów, ani dla tych producentów, którzy rzeczywiście wytwarzają produkty ekologiczne. Razem z firmami i innymi zainteresowanymi podmiotami dążymy do opracowania wiarygodnych informacji, jakich konsumenci poszukują przy zakupie produktów. Przyczyni się to do rozwoju rynków i stworzy nowe możliwości dla innowacji i inwestycji w gospodarce ekologicznej – stwierdził komisarz ds. środowiska – Janez Potočnik.

Zdecydowana większość obywateli UE jest zdania, że zakup produktów ekologicznych może mieć pozytywny wpływ na środowisko (89%) i że są one równie skuteczne jak  produkty „nieekologiczne” (74%). O tym, że produkty oznakowane jako ekologiczne są mniej szkodliwe dla środowiska, najbardziej przekonani są Portugalczycy (84%), Maltańczycy (82%), Francuzi (81%) i Belgowie (81%). W dużo mniejszym stopniu opinię tę podzielają mieszkańcy Niemiec (44%), Rumunii (46%) i Holandii (47%).

Ponad połowa obywateli UE (52%) na ogół wierzy zapewnieniom producentów co do wpływu ich wyrobów na środowisko. Podobny odsetek Europejczyków (54%) nie ufa jednak sprawozdaniom z działalności firm dotyczącym ich efektywności środowiskowej. Najwięcej respondentów, którzy są skłonni wierzyć, że zetknęli się z przesadzonymi lub wprowadzającymi w błąd etykietami, znajdziemy w Rumunii (40%), Bułgarii (40%), Grecji (39%) i na Łotwie (37%). Na drugim końcu skali znalazły się Malta (17%) i Estonia (20%). Respondenci popierają jednak ideę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa miałyby obowiązek publikowania sprawozdań na temat swojej ogólnej efektywności środowiskowej i ekologiczności swoich produktów (69%).

Dwie trzecie osób w UE (66%) byłoby gotowych zapłacić więcej za produkt, gdyby gwarancja niezawodności została przedłużona do pięciu lat. Zdecydowana większość respondentów (92%) uważa również, że producent powinien podawać informację na temat przewidywanej długości życia produktu. Prawie połowa wszystkich respondentów w okresie poprzedniego roku zdecydowała się nie oddawać wadliwego produktu do naprawy, ponieważ jej koszty okazały się zbyt wysokie (47%).

Znaczna część respondentów uważa też, że konsumpcja produktów, których data przydatności do spożycia już minęła, szkodzi zdrowiu (45%). Oznacza to, że codziennie do śmieci trafia mnóstwo produktów nadających się jeszcze do spożycia. Ponad trzy czwarte obywateli Szwecji (81%), Austrii (77%) i Wielkiej Brytanii (77%) uważa, że jedzenie produktów, których data przydatności do spożycia już minęła, nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Opinię tę podziela zaledwie 14% Rumunów i 17% Litwinów.

 Żródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *