„Energopożyczka”

Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z „Energopożyczki”, przygotowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą one otrzymać nawet 300 tys. zł (oprocentowanie 6% w skali roku, termin spłaty do 72 mies.). Ze środków „Energopożyczki” mogą być finansowane inwestycje prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej oraz zużycia energii w procesach produkcyjnych, mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i tej pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej. Ponadto dotyczy to koncepcji wprowadzania energooszczędnych urządzeń i technologii (m.in. wysoko sprawnych silników i napędów elektrycznych, systemów oświetlenia, systemów sprężonego powietrza, kotłów do wytwarzania pary, odwadniaczy i systemów gospodarki parą, skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Pieniądze będzie można także przeznaczyć m.in. na zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii. Oprócz tego pożyczka może zostać wykorzystana na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych, służących do poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego zarządzania energią, wykonania audytów energetycznych czy też projektów technicznych, prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną.

Źródło: www.arp.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *