Energia do działania

Maciej Owczarek - Prezes Zarządu ENEA S.A. foto 2

Z Maciejem Owczarkiem, prezesem Zarządu firmy ENEA, na temat wyzwań stojących przed polską energetyką, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

 Jakie, biorąc pod uwagę pakiet energetyczno-klimatyczny, są perspektywy dla energetyki w Polsce?

Polityka energetyczna UE ma znaczny wpływ na sytuację polskiej energetyki. Jej ambitne plany i misja określa nasze działania w perspektywie czasowej do 2020 r. Obecnie w Polsce w 90% bazujemy na węglu kamiennym jako podstawowym paliwie do produkcji energii. Przed nami nie lada wyzwanie i niełatwy proces dostosowywania się do unijnych wymogów. Najbliższa przyszłość sektora to ogromne inwestycje ukierunkowane na pozyskiwanie nowych mocy wytwórczych, w tym z alternatywnych źródeł, oraz implementację technologii i działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Już dziś odważnie wkraczamy w obszar zielonej energii, a za chwilę otworzymy zupełnie nowy rozdział pn. energetyka jądrowa. Rozkwit tego sektora dopiero nastąpi.

W Polsce 37% mocy wytwórczych ma od 20 do 30 lat, natomiast 43% to elektrownie ponad trzydziestoletnie. Oznacza to, że w najbliższych latach ponad połowa mocy wytwórczych będzie musiała zostać wymieniona. Czy polskie przedsiębiorstwa energetyczne stać na tak ogromne inwestycje?

Ta sytuacja jest konsekwencją wieloletniego niedoinwestowania sektora energetycznego w Polsce. Co ważne, dziś nie tylko cztery najważniejsze polskie grupy energetyczne, ale również zagraniczni inwestorzy obecni na naszym rynku i firmy niezwiązane dotąd bezpośrednio z sektorem elektroenergetycznym planują duże inwestycje. Szacuje się, że część środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zaplanowanych projektów będzie pozyskiwana z zewnątrz. Firmy mogą i korzystają z różnych źródeł, m.in. kredytów i pożyczek, emisji akcji na GPW oraz finansowego zaangażowania inwestora strategicznego.

Zeszłoroczna zima obnażyła słabość polskiej sieci elektroenergetycznej. Opady śniegu, silny wiatr i marznący deszcz były przyczyną masowych awarii energetycznych. Czy zostały podjęte działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, a tym samym ograniczające występowanie awarii?

Obecnie prace modernizacyjne są prowadzone nieustannie przez wszystkich głównych graczy na rynku energii. Jednak w całym kraju mamy duże zaniedbania w tej dziedzinie. Zeszłoroczne wydarzenia na południu Polski tylko to potwierdziły. Pamiętajmy jednak, że nawet najbardziej zaawansowana technologia bywa zawodna w starciu z siłami natury.

Środkiem zapobiegającym powtarzaniu się takich sytuacji są stałe i konsekwentne prace remontowe, zwiększające efektywność i ograniczające straty sieciowe. ENEA sukcesywnie przeznacza coraz większe nakłady finansowe na te cele, podnosząc jakość obsługi i minimalizując ryzyko pojawiania się awarii. W 2009 r. było to ponad 500 mln zł.

Eksperci oceniają, że złoża węgla wystarczą Polsce tylko do 2050 r. Czy rozwiązaniem problemów z niedoborem energii mogą być inwestycje w odnawialne źródła energii i elektrownie jądrowe?

Różnorodność źródeł pozyskiwania energii jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Polska energetyka, w ramach której jako paliwo dominuje węgiel, musi podjąć działania w zakresie poszukiwań i pozyskiwania alternatywnych źródeł. Jednak energetyka atomowa, farmy wiatrowe i biogazownie nie zastąpią tradycyjnych elektrowni, lecz mają być alternatywą. Do 2020 r. 15% wytwarzanej energii w Polsce powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. W związku z tym obserwujemy dziś boom na rodzimym rynku OZE. Farmy wiatrowe wręcz rosną na naszych oczach. Nie oznacza to, że polskie koncerny energetyczne nie będą inwestowały w rozbudowę tradycyjnych mocy wytwórczych. Musimy bowiem pamiętać, że obecnie dostępne odnawialne źródła energii są niestabilne i wymagają zbilansowania w postaci tradycyjnych elektrowni, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw. Planowane wydatki inwestycyjne oraz potrzeby sektora elektroenergetycznego są ogromne. Sama ENEA nakłady w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, szacuje na poziomie 37% budżetu inwestycyjnego do 2020 r.

Coraz częściej w strategie firm wpisana jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu. W jaki sposób w przedsiębiorstwie ENEA realizowane jest CSR?

Budując silną i rozpoznawalną na rynku markę, chcemy funkcjonować nie tylko jako producent energii elektrycznej, ale również jako firma rozumiejąca potrzeby swoich klientów. Z tego wynika nasze zaangażowanie w życie lokalnych społeczności i działalność w różnych sferach ich aktywności: sporcie, kulturze, edukacji czy ochronie zdrowia. Ważnym elementem naszej polityki CSR jest również kształtowanie kultury energetycznej Polaków. Czynimy to poprzez działania edukacyjne oraz dialog z konsumentami w zakresie oszczędzania i bezpieczeństwa energetycznego. Modernizacje sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, sukcesywne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, inwestycje w najnowsze technologie zmniejszające emisję gazów cieplarnianych to również strategiczne elementy naszego działania, które ENEA postrzega jako społeczną odpowiedzialność biznesu. Wychodzimy poza czysto biznesowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, bowiem kreujemy ją wspólnie z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz klientami.

 Wywiad przeprowadzono 4 listopada 2010 r.

Opublikowano: Ecomanager Numer 11/2010 (09)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *