Energetyka i klimat w raporcie MAE

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energii (ang. International Energy Agency), pokazuje jak zatrzymać wzrost emisji z sektora energetycznego do 2020 r. bez szkody dla wzrostu gospodarczego.

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w raporcie ostrzega, że ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 2ºC jest praktycznie niemożliwe i wzywa państwa do szybkiego uchwalenia czterech energetycznych zasad, które utrzymają cele klimatyczne.

Zmiany klimatu zeszły na dalszy plan w politycznych priorytetach, ale problem nie zniknie – powiedziała Maria van der Hoeven, dyrektor MAE, podczas premiery raportu „Zmieniając mapę eneregtyczno-klimatyczną”, która odbyła się 10 czerwca br. w Londynie. Ponadto zwróciła uwagę, że sektor energii opowiada za ok. dwie trzecie wszystkich emisji gazów cieplarnianych. – Raport pokazuje, że obecnie jesteśmy na drodze, która najprawdopodobniej spowoduje wzrost temperatury na świecie pomiędzy 3,6 a 5,3 °C oraz, że o wiele więcej można zrobić by zredukować emisje z sektora energetycznego bez narażania na szwank wzrostu gospodarczego – dodała.

Autorzy raportu wyliczyli, że emisje dwutlenku węgla, które powstały w wyniku produkcji energii w 2012 r. zwiększyły się o 1,4%, osiągając rekordowy poziom 31,6 gigaton (Gt). Wskazano także na istotne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nastąpiło przejście z węgla na gaz w produkcji energii, redukcja emisji zmniejszyła się o 200 mln ton i powróciła do poziomu z połowy lat 90. XX w. Z kolei Chiny doświadczyły wzrostu emisji dwutlenku węgla (o 300 mln ton), ale był to jeden z najniższych widocznych wzrostów w ciągu dekady, na co wpływ miało wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i poprawa energochłonności. W Europie, mimo zwiększonego wykorzystania węgla, w niektórych krajach emisja spadła o 50 mln ton. W Japonii emisja wzrosła o 70 mln ton.

Międzynarodowa Agencja Energii zaproponowała własny scenariusz (4-for-2°C), dzięki któremu uda się ograniczyć emisję z energetyki do 2020 r. Zaproponowano w nim cztery zasady, opierające się tylko na istniejącej technologii i które już z powodzeniem zostały przyjęte w wielu krajach. – Identyfikujemy zestaw sprawdzonych środków, które mogą zatrzymać wzrost globalnej emisji z energetyki do końca tej dekady bez ponoszenia kosztu gospodarczego netto – powiedział główny ekonomista MAE Fatih Birol, główny autor raportu. W przyjętym przez MAE rozwiązaniu globalna emisja gazów cieplarnianych pochodzących z energii jest w 2020 r. o 8% niższa niż poziom, którego oczekiwano.

Zdaniem MAE dzięki efektywności energetycznej w budownictwie, przemyśle i transporcie można prawie o połowę zredukować emisję do 2020 r. Ograniczenie korzystania z najmniej wydajnych elektrowni węglowych dostarczy z kolei ponad 20% redukcji emisji i pomoże ograniczyć lokalne zanieczyszczenia powietrza. Z kolei działania mające na celu zmniejszenie o połowę oczekiwanej emisji metanu, pochodzącego z wydobycia ropy i gazu, w 2020 r. mają zapewnić 18% oszczędności. Wdrożenie częściowego zredukowania zużycia paliw kopalnych ma doprowadzić do redukcji emisji o 12%.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *