Ekoodpowiedzialność i ekoinnowacje

Dobiegła końca czwarta edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, która w tym roku została wzbogacona o nową kategorię. Oprócz ekoodpowiedzialnych przedsiębiorców, do grona laureatów dołączyli pomysłodawcy ekoinnowacyjnych rozwiązań.

Ekoinnowacje to dziedzina, w której ostatnio w Polsce bardzo dużo się dzieje i jest wiele inicjatyw z nią związanych, jak np. GreenEvo czy też program GEKON. To dobrze, bo tworzone są nowe, przyjazne środowisku produkty, które mają znaczenie nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także mogą być eksportowane. Polacy mają sporo do powiedzenia w tym zakresie, więc nagradzanie takich inicjatyw, mówienie o nich i promowanie ich jest świetnym pomysłem – powiedział na wstępie obrad kapituły Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska, przewodniczący kapituły konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Spotkanie odbyło się 24  września br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Puchar za ekoinnowacje

Założeniem konkursu w kategorii „Innowacje środowiskowe” jest uhonorowanie Pucharem Innowacji Środowiskowych pomysłodawców innowacyjnych projektów gotowych do komercjalizacji (tj. po wstępnej fazie badań i analizie rynku) oraz tych, które już zostały wdrożone w przemyśle bądź gospodarce. Pomysłodawcą tej kategorii jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie Wielkopolskim (GOT PNP). – Pomysł włączenia tematyki ekoinnowacji do konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” pojawił się stosunkowo niedawno, jednak dzięki temu, że szybko zyskał on duże uznanie, udało się nam go zrealizować już w tej edycji – podkreśliła Urszula Stolarska, członek Zarządu GOT PNP. Mimo że kategoria ta została do konkursu wprowadzona dopiero w czerwcu br., to liczba wniosków, które w jej ramach wpłynęły, jest dowodem na to, że to kierunek, w którym warto podążać.IMG_6427

Obrady kapituły. Od lewej: Kozłowska K., Krzyczkowski M., Kiełsznia M., Stolarska U., Szymkowiak T.

Archiwum GDOŚ

Nadesłane wnioski rozpatrywała kapituła konkursowa, w skład której – oprócz przedstawicieli organizatora – weszli zaproszeni reprezentanci instytucji ochrony środowiska, jednostek naukowo-badawczych, biznesu i organizacji pozarządowych oraz eksperci. Skład osobowy kapituły przedstawiono poniżej:

Skład kapituły konkursowej w 2014 r.

 • Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Maciej Krzyczkowski, główny specjalista ds. ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Marek Wróblewski, prezes Zarządu, Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
 • Urszula Stolarska, dyrektor ds. inwestycji i marketingu, członek Zarządu, Gorzowski Park Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
 • Piotr Gramza, członek Zarządu, Gorzowski Park Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
 • Katarzyna Kozłowska, ekspert, Gorzowski Park Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
 • Jerzy Majchrzak, dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
 • Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
 • dr hab. inż. Jan Bartłomiej Skowronek, dyrektor, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Marcin Grzybek, menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Jacek Mizak, dyrektor, Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska,
 • Emilia Konopka, zastępca pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego, Ministerstwo Środowiska
 • Małgorzata Stelmaszczyk, główny specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska
 • Jacek Koźlecki, prezes Zarządu, Dolina Nidy
 • prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr inż. Izabela Ratman-Kłosińska, ekspert Ministerstwa Środowiska ds. ETV
 • dr hab. Renata Gaj, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Zenon Tartakowski, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Adam Bydałek, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Martyna Czerniakowska, specjalista ds. technologii, GreenEvo, Ministerstwo Środowiska

Szansa na sukces

Za innowacyjny, gotowy do komercjalizacji projekt nagrodę główną otrzymało Green Power. Proponowane przez firmę rozwiązanie polega na wdrożeniu linii technologicznej do zgazowania paliw formowanych RDF, pochodzących z balastu lub frakcji energetycznej odpadów komunalnych. – Koncepcja ta różni się od innych z tego zakresu tym, że chodzi o spalanie wysokotemperaturowe. W tak zwanych agregatach termochemicznych przebiegają reakcje wodorowe, które pozwalają na spalenie w temp. ok. 1600°C szkodliwych materiałów.  Rozwiązanie to ma swoje źródło w pirometalurgii, a w przypadku odpadów płynnych rzeczywiście można uznać je za innowacyjne – powiedział podczas kapituły prof. dr hab. inż. Adam BydałekzAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania przyczyni się m.in. do zmniejszenia ilości transportowanych oraz składowanych odpadów komunalnych oraz wydobywanych paliw kopalnych, a także umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne. Badania potwierdziły efektywność środowiskową i ekonomiczną tego projektu. W tej kategorii wyróżnienia przyznano także Przedsiębiorstwu Usług Ekologicznych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz firmie Proenergetyka z Warszawy.

Wdrożone projekty

Z kolei za innowacyjny, wdrożony w praktyce projekt nagroda główna przypadła Instytutowi Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, który, wykorzystując własny oraz akademicki potencjał naukowo-badawczy, zajmuje się komercjalizacją i wdrożeniem nowatorskich koncepcji naukowych w dziedzinie inżynierii środowiska. Obok licencjonowania rozwiązań naukowych i inżynierskich, opracowuje własne technologie i produkty, powstałe na bazie prac badawczych. Nagrodzony projekt dotyczy kwestii unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych. Zapotrzebowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest w Polsce bardzo duże, a wdrożoną technologię, składająca się z bioreaktora hydrofitowego i biopreparatu, uznano za profesjonalną i biodegradowalną. Potwierdziła ona niezawodność działania nie tylko w przypadku zróżnicowanych warunków meteorologicznych, ale również w razie występowania nierównomierności w dopływie ścieków. – Zaproponowane rozwiązanie zostało przeanalizowane przez odbiorców, a jego wykorzystanie nie stanowi żadnego ryzyka – podkreśliła dr hab. Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Proponowana technologia jest przyjazna środowisku, nowoczesna, sprawdzona, opatentowana i bardzo dobrze oceniana sobie na rynkach zagranicznych – dodała Martyna Czerniakowska, specjalista ds. technologii w ramach ministerialnego konkursu GreenEvo. Wyróżnienie w tej podkategorii otrzymał także Instytut OZE z Kielc.

Ekoodpowiedzialne przedsiębiorstwa

Od początku istnienia konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” nagradzane są przedsiębiorstwa z sektora przemysłu i jego otoczenia, które minimalizują zarówno wpływ swojej działalności na środowisko, jak i wytwarzanych przez siebie produktów. – Naszą ideą jest to by doceniać te przedsiębiorstwa, które robią coś więcej, niż nakazują im to przepisy prawa środowiskowego. Chcemy dostrzegać te działania przedsiębiorstw, które wychodzą ponad obowiązujące normy – powiedział Tomasz Szymkowiak, reprezentujący firmę Abrys – organizatora konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo” została firma Niczuk-Metall – PL, zajmująca się produkcją zamocowań i przenośników łańcuchowych. Ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem polityki firmy, w związku z czym realizuje ona szereg przedsięwzięć z tym związanych. Należą do nich: optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez redukcję ilości odpadów poprodukcyjnych i szczegółową ich selekcję, a także automatyzacja procesów produkcyjnych, dzięki czemu zminimalizowane jest zużycie energii, emisji oraz ilości odpadów. Firma dużą wagę przykłada także do wyboru kontrahentów, biorąc pod uwagę ich podejście do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Nie bez znaczenia jest dla niej także zaangażowanie pracowników w kwestie środowiskowe – oprócz włączania ich w różne akcje edukacyjne, zarząd firmy ufundował pracownikom rowery, na których w sposób przyjazny środowisku mogą przemierzać drogę z domu do pracy. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Centrum Energetyki Odnawialnej, International Paper – Kwidzyn oraz Vermiculite Poland Firma Produkcyjna Diana Kuprianow.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON – 13 listopada 2014 r. w Poznaniu. Dyplomy i statuetki wręczali Magdalena Dutka, prezes Zarządu Abrys, Michał Kiełsznia  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Marek Wróblewski, prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego. Po emocjach związanych rozdawaniem nagród, na uczestników czekała muzyczna uczta – koncert znanej, polskiej wokalistki – Małgorzaty Ostrowskiej.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *